Check Mail | नेपाली | English

Documents - Other Publications

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2019-2020 नयाँ तलबमान र सुविधा [Nepali version]
2 2019-2020 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको आ.व. २०७५/७६ को तलबमान । [Nepali version]
3 2018-2019 विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथामिकता [Nepali version]
4 2018-2019 बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५ [Nepali version]
5 2018-2019 कार्य संचालन निर्देशिका २०७५ [Nepali version]
6 2018-2019 अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको आचारसंहिता २०७५ [Nepali version]
7 2017-2018 प्रदेश तथा स्थानीय कर सम्वन्धी अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०७५ [Nepali version]
8 2017-2018 प्रदेश तथा स्थानीय कर सम्वन्धी अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०७५ [Nepali version]
9 2018-2019 मुद्रा तथा पूँजी बजारमा देखिएका प्रवृत्तिहरुको समग्र मूल्यांकन गरी वित्तीय स्थायित्व एवम् लगानीका लागि स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी सुझाव समितिको प्रतिवेदन [Nepali version]
10 2017-2018 सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ [Nepali version]
11 2017-2018 विनियोजन विधेयक २०७५
12 2017-2018 सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५
13 2017-2018 माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसद समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको विनियोजन विधेयक,२०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
14 2017-2018 National Natural Resources and Fiscal Commission Act, 2074 (2017) English Version
15 2017-2018 Intergovernmental Fiscal Arrangement Act, 2074 (2017) English Version
16 2017-2018 स्थानीय तहको कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी कानूनको नमूना -२०७४।९।२८ मा स्वीकृत
17 2017-2018 स्थानिय तह बजेट तर्जुमा तथा सम्पति हस्तान्तरण निर्देशिका, २०७४
18 2017-2018 गाउँ_नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४
19 2017-2018 एकीकृत अार्थिक संकेत तथा वर्गीकण र व्याख्या, २०७४
20 2017-2018 राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४