Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Budget Speech 2071-72 Nepali


संविधानसभाको व्यवस्थापिका-संसदको बैठकमा 
२०७१ साल असार २९ गते आइतबार 
अर्थमन्त्री डा. राम शरण महतले 
दिनु भएको 
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को 
बजेट वक्तव्य 
नेपाल सरकार 
अर्थ मन्त्रालय
२०७१


: budget speech 2071-72.pdf