Nepal Flag
नेपाली | English
Latest News

Documents

Categories: Title:
Year:
S.No Date Title
1 2016-2017 बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७३ (सातौँ संस्करण) [Nepali version]
2 2016-2017 कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ (छैटौं संस्करण) [Nepali version]
3 2016-2017 Standard Operating Procedures
4 2016-2017 बजेटको मध्यावधि समिक्षा प्रतिवेदन, आ.व. २०७३/७४ [Nepali version]
5 2016-2017 वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३/७४ - २०७७/७८) [Nepali version]
6 2016-2017 IECCD Newsletter Vol. 5 Issue 1
7 2016-2017 समृद्ध नेपालको लागि दिगो आर्थिक विकासको तत्कालिन कार्यान्वयन कार्ययोजना २०७३ [Nepali version]
8 2016-2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ मंसिर महिना) [Nepali version]
9 2016-2017 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७३ मंसिर [Nepali version]
10 2016-2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ कार्तिक महिना) [Nepali version]
11 2016-2017 Arthik Ain 2073 [Nepali version]
12 2016-2017 IECCD Newsletter Vol. 4 Issue 6
13 2016-2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ असोज महिना) [Nepali version]
14 2016-2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ भाद्र महिना) [Nepali version]
15 2016-2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ साउन महिना) [Nepali version]
16 2016-2017 आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को राजस्व नीति तथा कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन कार्ययोजना [Nepali version]
17 2016-2017 IECCD Newsletter Vol. 4 Issue 4
18 2016-2017 Red Book Fiscal Year 2016-17
19 2016-2017 मूल्य अभिवृद्धि कर(अठारौं संशोधन)नियमावली, २०७३ [Nepali version]
20 2016-2017 भन्सार(सातौं संशोधन)नियमावली, २०७३ [Nepali version]