Check Mail | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2017-2018 सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५
2 2017-2018 अर्थ मन्त्रालयसंग सम्वन्धित सार्वजनिक विवरण
3 2017-2018 Signing Ceremony between the Government of Nepal and the World Bank
4 2017-2018 माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसद समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको विनियोजन विधेयक,२०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
5 2017-2018 Newsletter JAN - MAR 2018
6 2016-2017 Annual report FY 2073/74 [Nepali version]
7 2017-2018 Development Partners Profiles
8 2017-2018 देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिको सम्बन्धमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाज्यूबाट जारी श्वेतपत्र
9 2017-2018 Green Climate Fund (Handbook for Nepal)
10 2017-2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ फागुन महिना) [Nepali version]
11 2017-2018 March 19
12 2017-2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ माघ महिना) [Nepali version]
13 2017-2018 प्रदेश सञ्चितकोष संचालन कार्यविधि मस्यौदा २०७४ ।१२।०१ मा स्वीकृत
14 2017-2018 March 15
15 2017-2018 आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन​​
16 2017-2018 National Natural Resources and Fiscal Commission Act, 2074 (2017) English Version
17 2017-2018 Intergovernmental Fiscal Arrangement Act, 2074 (2017) English Version
18 2017-2018 प्रेस विज्ञप्ति २०७४/११/१८
19 2017-2018 Climate Change Financing Framework
20 2017-2018 सूचनाको हक सम्बन्धी सार्वजनिक विवरण २०७४ कात्तिक-पौष