Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Documents

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2018-2019 Newsletter JUL - SEP 2018
2 2017-2018 October 5, 2018
3 2017-2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ भदौ महिना) [Nepali version]
4 2017-2018 सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ [Nepali version]
5 2018-2019 Proceedings Report of Considering The Effectiveness Of Foreign Aid: Global Trends, Challenges And Implications For Nepal
6 2018-2019 September 05, 2018
7 2018-2019 August 24, 2018
8 2017-2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ साउन महिना) [Nepali version]
9 2017-2018 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन [Nepali version]
10 2018-2019 नेपाली राजदूतावास अमेरिका र अन्तराष्ट्रिय वित्त संस्थाको संयुक्त आयोजनामा भएको लगानीकर्ताको सम्मेलनलाई माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा द्वारा दिनुभएका वक्तब्य [०७ अगस्त, २०१८] [Nepali version]
11 2017-2018 महंगी भत्ता,पोशाक र सावधिक जीवन बीमाको बीमाङ्क वृद्धि सम्बन्धमा [Nepali version]
12 2017-2018 Annual Performance Review of Public Enterprise 2018
13 2017-2018 अर्थ मन्त्रालयसंग सम्वन्धित सार्वजनिक विवरण [Nepali version]
14 2018-2019 Cheque handover program of Housing Reconstruction Grant by India [Nepali version]
15 2017-2018 Address by Hon.Finance Minister Dr. Yuba Raj Khatiwada at the 21st APG Annual Meeting on AML/CFT,Kathmandu, Nepal [ 21-27 July, 2018]
16 2017-2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ असार महिना) [Nepali version]
17 2017-2018 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन। [Nepali version]
18 2018-2019 July 17, 2018 [Nepali version]
19 2016-2017 English Economic Survey 2016-17
20 2017-2018 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ जेठ महिना) [Nepali version]