Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Documents

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2015-2016 आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम [Nepali version]
2 2016-2017 Principles and Priorities of Appropriation Bill, 2016
3 2015-2016 विनियोजन विधेयक, २०७३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता [Nepali version]
4 2015-2016 Development Cooperation Report, 2014/15
5 2015-2016 IECCD Newsletter Vol. 4 Issue 2
6 2015-2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ फागुन महिना) [Nepali version]
7 2015-2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ माघ महिना) [Nepali version]
8 2015-2016 आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन [Nepali version]
9 2015-2016 Press Release [Nepali version]
10 2015-2016 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण [Nepali version]
11 2015-2016 IECCD Newsletter Vol. 4 Issue 1
12 2015-2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ पौष महिना) [Nepali version]
13 2014-2015 आर्थिक पुनरुद्धार कोष (स्थापना र सञ्चालन) कार्यविधि, २०७२
14 2015-2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ मंसिर महिना) [Nepali version]
15 2015-2016 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७२ पौष [Nepali version]
16 2015-2016 देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र नेपाल सरकारको तत्कालको कार्यदिशा सम्वन्धी श्वेतपत्रको कार्यान्वयन कार्ययोजना
17 2015-2016 White Paper on the Current Economic Situation and Immediate way Forward
18 2015-2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ कार्तिक महिना) [Nepali version]
19 2015-2016 देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र नेपाल सरकारको तत्कालको कार्यदिशासम्बन्धी श्वेतपत्र २०७२ [Nepali version]
20 2015-2016 Data Management Guidance Note