Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Documents

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2015-2016 आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मन्त्रालयगत प्रगति विवरण [Nepali version]
2 2015-2016 वृहत आर्थिक परिसूचकहरु (विगत १० बर्षको तथ्याङ्कमा आधारित)
3 2015-2016 Economic Survey 2015-16 English
4 2016-2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ बैशाख महिना) [Nepali version]
5 2016-2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ चैत्र महिना) [Nepali version]
6 2015-2016 आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम [Nepali version]
7 2016-2017 Principles and Priorities of Appropriation Bill, 2016
8 2015-2016 विनियोजन विधेयक, २०७३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता [Nepali version]
9 2015-2016 Development Cooperation Report, 2014/15
10 2015-2016 IECCD Newsletter Vol. 4 Issue 2
11 2015-2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ फागुन महिना) [Nepali version]
12 2015-2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ माघ महिना) [Nepali version]
13 2015-2016 आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन [Nepali version]
14 2015-2016 Press Release [Nepali version]
15 2015-2016 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण [Nepali version]
16 2015-2016 IECCD Newsletter Vol. 4 Issue 1
17 2015-2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ पौष महिना) [Nepali version]
18 2014-2015 आर्थिक पुनरुद्धार कोष (स्थापना र सञ्चालन) कार्यविधि, २०७२
19 2015-2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ मंसिर महिना) [Nepali version]
20 2015-2016 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७२ पौष [Nepali version]