Check Mail | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2016-2017 IECCD Newsletter Vol. 5 Issue 2
2 2016-2017 Budget Formulation referent, 2073 (Seventh edition) [Nepali version]
3 2016-2017 कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ (छैटौं संस्करण) [Nepali version]
4 Newsletter
JAN-FEB 2017
5 2017-2018 March 01
6 2016-2017 Standard Operating Procedures
7 2016-2017 बजेटको मध्यावधि समिक्षा प्रतिवेदन, आ.व. २०७३/७४ [Nepali version]
8 2017-2018 February 15
9 2016-2017 वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३/७४ - २०७७/७८) [Nepali version]
10 2016-2017 IECCD Newsletter Vol. 5 Issue 1
11 2017-2018 January 23
12 2017-2018 January 18
13 2016-2017 समृद्ध नेपालको लागि दिगो आर्थिक विकासको तत्कालिन कार्यान्वयन कार्ययोजना २०७३ [Nepali version]
14 Newsletter
NOV-DEC 2016
15 Standard Operating Procedures (SOP), 2016 DECEMBER
16 2016-2017 December 28
17 2016-2017 December 22
18 2016-2017 December 19
19 2016-2017 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ मंसिर महिना) [Nepali version]
20 2016-2017 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७३ मंसिर [Nepali version]