Nepal Flag
नेपाली | English
Latest News

Documents

Categories: Title:
Year:
S.No Date Title
1 2014-2015 मा. अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले व्यवस्थापिका-संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक, २०७२ का सिद्धान्त र प्राथमिकता [Nepali version]
2 2014-2015 Theme Address by the Honorable Dr. Ram Sharan Mahat - International Conference on Nepal’s Reconstruction 2015
3 2014-2015 Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) Assessment report
4 2014-2015 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (जेष्ठ महिना) [Nepali version]
5 2014-2015 राहत सामग्री सम्बन्धि सुचना [Nepali version]
6 2014-2015 राहत सामग्रीमा राजस्व छूट सम्वन्धी कार्यविधि, २०७२
7 2014-2015 जस्ता पातामा भन्सार छुट सम्बन्धी सुचना
8 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-20)
9 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-19)
10 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-18)
11 2014-2015 Directives on Mobilizing aid through I/NGOs for Post-Earthquake Recovery
12 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-16)
13 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-15)
14 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-14)
15 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-13)
16 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-12)
17 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-11)
18 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-10)
19 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-9)
20 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-8)