Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Documents

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2015-2016 देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र नेपाल सरकारको तत्कालको कार्यदिशा सम्वन्धी श्वेतपत्रको कार्यान्वयन कार्ययोजना
2 2015-2016 White Paper on the Current Economic Situation and Immediate way Forward
3 2015-2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ कार्तिक महिना) [Nepali version]
4 2015-2016 देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र नेपाल सरकारको तत्कालको कार्यदिशासम्बन्धी श्वेतपत्र २०७२ [Nepali version]
5 2015-2016 Data Management Guidance Note
6 2015-2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ असोज महिना) [Nepali version]
7 2015-2016 सार्वजनिक-निजी साझेदारी नीति.२०७२ [Nepali version]
8 2014-2015 Statement by Mr. Suman Prasad Sharma, Finance Secretary and Temporary Governor of the World Bank Group for Nepal
9 2015-2016 भ्रमण खर्च (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७२ [Nepali version]
10 2015-2016 IECCD Newsletter Vol. 3 Issue 6
11 2015-2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ भाद्र महिना) [Nepali version]
12 2014-2015 Nepal Portfolio Performance Review (NPPR) 2015 - Report
13 2014-2015 NPPR 2015 - Presentation by Transport Sector
14 2014-2015 NPPR 2015 - Presentation by Local Governance Sector
15 2014-2015 NPPR 2015 - Presentation by Energy Sector
16 2014-2015 NPPR 2015 - Presentation by Education Sector
17 2014-2015 NPPR 2015 - Presentation by Agriculture Sector
18 2014-2015 NPPR 2015 - Progress Reporting of NPPR 2014 Action Plan
19 2014-2015 NPPR 2015 - Remarks by Representative of Development Partners
20 2014-2015 NPPR 2015 - A presentation on “Transition to Results Focused Portfolio Review (NPPR)”