Check Mail | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2015-2016 Speech Delivered by the Honorable Dr. Ram Sharan Mahat at the Seventh Meeting of SAARC Finance Ministers
2 2015-2016 Suchanako hak sambandhi Ain, 2064 ko dafa 5(3) bamojim prastut gariyako Artha mantralayasanga sambandhit sarwajanik bibaran, 2072 Shrawan [Nepali version]
3 2015-2016 आयकर (पाचौं संशोधन) नियमावली, २०७२ [Nepali version]
4 2015-2016 अन्त:शुल्क (पन्ध्रौ संशोधन) नियमावली, २०७२ [Nepali version]
5 2015-2016 भन्सार (छैठौ संशोधन) नियमावली, २०७२ [Nepali version]
6 2015-2016 मूल्य अभिबृद्दि कर (सत्रौ संसोधन) नियमावली, २०७२ [Nepali version]
7 2014-2015 IECCD Newsletter Vol. 3 Issue 4
8 2014-2015 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (असार महिना) [Nepali version]
9 2014-2015 Final Economic Survey 2071-72 English Version
10 2014-2015 राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन २०७२ [Nepali version]
11 2015-2016 Budget Speech for FY 2015-16 (English Version)
12 2015-2016 Arthik Bidhayak 2072 [Nepali version]
13 2015-2016 Statement of Technical And Other Assistance FY 2015-16
14 2015-2016 Source Book: White Book FY 2015-16
15 2015-2016 Estimates of Expenditure: Red Book FY 2015-16 [Nepali version]
16 2015-2016 Budget Speech for FY 2015-16 [Nepali version]
17 2014-2015 आर्थिक वर्ष २०७१।७२ को मन्त्रालयगत प्रगति विवरण [Nepali version]
18 2014-2015 State Owned Enterprises Information 2072 : Yellow Book [Nepali version]
19 2014-2015 Economic Survey FY 2014/15 [Nepali version]
20 2014-2015 संविधानसभा/व्यवस्थापिका-संसद्को बैठकमा सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवज्यूद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम [Nepali version]