Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Documents

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2014-2015 IECCD Newsletter Vol. 3 Issue 4
2 2014-2015 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (असार महिना) [Nepali version]
3 2014-2015 Final Economic Survey 2071-72 English Version
4 2014-2015 राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन २०७२ [Nepali version]
5 2015-2016 Budget Speech for FY 2015-16 (English Version)
6 2015-2016 Arthik Bidhayak 2072 [Nepali version]
7 2015-2016 Statement of Technical And Other Assistance FY 2015-16
8 2015-2016 Source Book: White Book FY 2015-16
9 2015-2016 Estimates of Expenditure: Red Book FY 2015-16 [Nepali version]
10 2015-2016 Budget Speech for FY 2015-16 [Nepali version]
11 2014-2015 आर्थिक वर्ष २०७१।७२ को मन्त्रालयगत प्रगति विवरण [Nepali version]
12 2014-2015 State Owned Enterprises Information 2072 : Yellow Book [Nepali version]
13 2014-2015 Economic Survey FY 2014/15 [Nepali version]
14 2014-2015 संविधानसभा/व्यवस्थापिका-संसद्को बैठकमा सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवज्यूद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम [Nepali version]
15 2014-2015 उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन, २०७२ [Nepali version]
16 2014-2015 मा. अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले व्यवस्थापिका-संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक, २०७२ का सिद्धान्त र प्राथमिकता [Nepali version]
17 2014-2015 Theme Address by the Honorable Dr. Ram Sharan Mahat - International Conference on Nepal’s Reconstruction 2015
18 2014-2015 Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) Assessment report
19 2014-2015 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (जेष्ठ महिना) [Nepali version]
20 2014-2015 राहत सामग्री सम्बन्धि सुचना [Nepali version]