Nepal Flag
नेपाली | English
Latest News

Documents

Categories: Title:
Year:
S.No Date Title
1 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-21)
2 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-20)
3 2014-2015 UN note on customs clearance
4 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-13-15)
5 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-16)
6 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-17)
7 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-18)
8 2014-2015 प्रेस विज्ञप्ती- राहत उद्दारमा प्रयोग हुने सामग्रीहरुमा कर भन्सार छुट दिई सहज पैठारीको व्यवस्था मिलाइएको ।
9 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-19)
10 2014-2015 प्रेस विज्ञप्ती- त्रिपालमा पर्ने भन्सार तथा सम्पुर्ण करमा छुट बारे
11 2014-2015 Press Release - Agreement between Government of Nepal and ADB
12 2014-2015 प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुने गरी रकमान्तर निकासा [Nepali version]
13 2014-2015 प्रेस विज्ञप्ती-नेपाल सरकारले गरेको उद्दार तथा राहत यन्त्र उपकरण र खाधन्न सामाग्रीको आयातका लागि गरिएको व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्न
14 2014-2015 tax exemption decision on the import relief materials (unofficial translation)
15 2014-2015 राहत सामाग्री को कर महसुल छुटका लागि भर्नुपर्ने घोषणा फाराम
16 2014-2015 प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्दार कोषमा जम्मा हुने गरी रकमान्तर निकासा
17 2014-2015 भन्सार महसुल छुट सम्बन्धि विषेश व्यवस्था
18 2014-2015 प्रेस विज्ञप्ती- उद्दार तथा राहत यन्त्र उपकरण र खाधन्न सामाग्रीको आयातका लागि गरिएको व्यवस्था
19 2014-2015 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Chaitra Mahina) [Nepali version]
20 2015-2016 Development Cooperation Report, FY 2013-14