Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Documents

Categories: Title:
Year:
S.No Date Title
1 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-26)
2 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-25)
3 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-24)
4 2014-2015 Inland Revenue Department Notice [Nepali version]
5 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-23)
6 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-22) [Nepali version]
7 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-21)
8 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-20)
9 2014-2015 UN note on customs clearance
10 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-13-15)
11 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-16)
12 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-17)
13 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-18)
14 2014-2015 प्रेस विज्ञप्ती- राहत उद्दारमा प्रयोग हुने सामग्रीहरुमा कर भन्सार छुट दिई सहज पैठारीको व्यवस्था मिलाइएको ।
15 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-19)
16 2014-2015 प्रेस विज्ञप्ती- त्रिपालमा पर्ने भन्सार तथा सम्पुर्ण करमा छुट बारे
17 2014-2015 Press Release - Agreement between Government of Nepal and ADB
18 2014-2015 प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुने गरी रकमान्तर निकासा [Nepali version]
19 2014-2015 प्रेस विज्ञप्ती-नेपाल सरकारले गरेको उद्दार तथा राहत यन्त्र उपकरण र खाधन्न सामाग्रीको आयातका लागि गरिएको व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्न
20 2014-2015 tax exemption decision on the import relief materials (unofficial translation)