Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Documents

Categories: Title:
Year:
S.No Date Title
1 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-18)
2 2014-2015 प्रेस विज्ञप्ती- राहत उद्दारमा प्रयोग हुने सामग्रीहरुमा कर भन्सार छुट दिई सहज पैठारीको व्यवस्था मिलाइएको ।
3 2014-2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-19)
4 2014-2015 प्रेस विज्ञप्ती- त्रिपालमा पर्ने भन्सार तथा सम्पुर्ण करमा छुट बारे
5 2014-2015 Press Release - Agreement between Government of Nepal and ADB
6 2014-2015 प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुने गरी रकमान्तर निकासा [Nepali version]
7 2014-2015 प्रेस विज्ञप्ती-नेपाल सरकारले गरेको उद्दार तथा राहत यन्त्र उपकरण र खाधन्न सामाग्रीको आयातका लागि गरिएको व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्न
8 2014-2015 tax exemption decision on the import relief materials (unofficial translation)
9 2014-2015 राहत सामाग्री को कर महसुल छुटका लागि भर्नुपर्ने घोषणा फाराम
10 2014-2015 प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्दार कोषमा जम्मा हुने गरी रकमान्तर निकासा
11 2014-2015 भन्सार महसुल छुट सम्बन्धि विषेश व्यवस्था
12 2014-2015 प्रेस विज्ञप्ती- उद्दार तथा राहत यन्त्र उपकरण र खाधन्न सामाग्रीको आयातका लागि गरिएको व्यवस्था
13 2014-2015 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Chaitra Mahina) [Nepali version]
14 2015-2016 Development Cooperation Report, FY 2013-14
15 2014-2015 IECCD Newsletter Vol. 3 Issue 2
16 2015-2016 Aartha Mantralaya bibidh Shirshik bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Falgun Mahina) [Nepali version]
17 2014-2015 आर्थिक वर्ष 2071/72 को बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन नेपाल सरकार [Nepali version]
18 2014-2015 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Magh Mahina) [Nepali version]
19 2014-2015 Suchanako hak sambandhi Ain, 2064 ko dafa 5(3) bamojim prastut gariyako Artha mantralayasanga sambandhit sarwajanik bibaran, 2071 Magh [Nepali version]
20 2015-2016 IECCD Newsletter Vol. 3 Issue 1