Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Notices

S.No Date Title
1 Feb 12, 2018 उपस्थिति सम्बन्धमा
2 Feb 05, 2018 राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा जान इच्छुक कर्मचारीले सम्पर्क राख्‍ने सम्बन्धमा ।
3 Feb 02, 2018 ENLISTMENT of LAW FIRMS
4 Feb 02, 2018 प्रशिक्षार्थिा मनोनयन गरी पठाउने वारे।
5 Feb 01, 2018 प्रशिक्षार्थिाहरूको नाम मनोनयन गरी पठइदिने सम्बन्धमा ।
6 Jan 29, 2018 शहीद दिवस,२०७४ भव्य रूपमा मनाउन सहभागिता गराइदिने सम्बन्धमा
7 Jan 14, 2018 प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहको भौगोलिक कोडको कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।
8 Dec 31, 2017 काज जान इच्छुक कर्मचारीले विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।
9 Dec 20, 2017 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (MOF-IT 01/074-75)
10 Dec 15, 2017 Program in Economic and Public Policy, Japan/ Scholarship
11 Nov 22, 2017 राष्ट्रिय बीमा संस्थानको रिक्त प्रशासक पद छनौट सम्बन्धी सूचना
12 Nov 22, 2017 लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
13 Nov 19, 2017 Clarification Notice (IFB No: MOF-IT 01/074-75)
14 Nov 12, 2017 GCF National Accreditation Entity छनाैट सम्बन्धमा
15 Nov 06, 2017 लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
16 Oct 29, 2017 कर्मचारी सञ्चय कोष तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासक पदमा खुला प्रतिश्पर्धात्मक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना
17 Oct 26, 2017 Request for Expression of Interest (EOI) & Terms of References (TORs)
18 Oct 25, 2017 कर्मचारी सञ्चय कोष तथा राष्टिय़ बीमा संस्थानको प्रशासकको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि,२०७४
19 Oct 24, 2017 Invitation for Bids
20 Oct 18, 2017 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (MOF/01-074/75,MOF/02-074/75,MOF/03-074/75,MOF/04-074/75)