Check Mail | नेपाली | English

Press Releases

S.No Press Release Id Date Title
1 1216 Jul 17, 2018 Press Release July 17, 2018
2 1206 Jun 27, 2018 प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०३।१३
3 1188 May 27, 2018 प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०२।१३
4 1184 May 09, 2018 माननीय अर्थ मन्त्री डा.युवराज खतिवडा एसियाली विकास बैंकको ५१ औं वार्षिक बैठकमा सहभागी भई फर्किनु भएपछि जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति ।
5 1138 May 07, 2018 प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०१।२४
6 1136 May 04, 2018 Press Release Bilateral Meeting with ADB President
7 1134 Apr 25, 2018 Press release 2075.1.12
8 1120 Apr 18, 2018 Press Releases 18 April 2018 LDM
9 1116 Apr 18, 2018 प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०१।०५
10 1112 Apr 17, 2018 प्रेस विज्ञप्ती २०७४।०१।०४ चुहावट
11 1102 Apr 09, 2018 प्रेस विज्ञप्ती
12 1096 Apr 06, 2018 प्रेस विज्ञप्ति २०७४।१२।२३
13 1080 Mar 19, 2018 प्रेस विज्ञप्ति
14 1078 Mar 15, 2018 Agreement between the Government of Nepal and the Government of People's Republic of China
15 1074 Mar 11, 2018 प्रेस विज्ञप्ति २०७४।११।२७ राजस्व चुहावट
16 1066 Mar 06, 2018 प्रेस विज्ञप्ति
17 1050 Feb 12, 2018 Agreement with Asian Development Bank
18 1046 Feb 06, 2018 Agreement with Government of Korea, KOICA
19 1034 Jan 25, 2018 Agreement with Japan
20 1032 Jan 21, 2018 Agreement with World Bank