आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

समाचारहरु

क्र.स मिती शिर्षक
२०७५ श्रावण ७ Address by Hon.Finance Minister Dr. Yuba Raj Khatiwada at the 21st APG Annual Meeting on AMLCFT,Kathmandu, Nepal [ 21-27 July, 2018]
२०७५ अषाढ १२ Statement by Dr. Yuba Raj Khatiwada, Finance Minister, at the Annual Meeting of Asian Infrastructure Investment Bank in India
२०७५ जेष्ठ १५ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्य
२०७५ जेष्ठ १३ सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७५
२०७५ जेष्ठ १३ आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५
२०७५ जेष्ठ ४ Agreement with Government of Japan
२०७५ जेष्ठ २ राष्टिय बीमा संस्थानको प्रशासक छनौट तथा सिफारिस समितिको सूचना ।
२०७५ वैशाख २८ राष्टिय बीमा संस्थानको प्रशासकको नियुक्तिका लागि गठित छनौट तथा सिफारिस समितिको सूचना ।
२०७५ वैशाख २७ Signing Ceremony between the Government of Nepal and the World Bank
१० २०७५ वैशाख २६ माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसद समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको विनियोजन विधेयक,२०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
११ २०७५ वैशाख २५ Remarks by Hon. Finance Minister Dr. Yuba Raj Khatiwada during 51st Annual Meeting of Board of Governors, Manila, the Philippines on 5th May, 2018
१२ २०७५ वैशाख ११ व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सप्ताह -२०७५ मा सहभागि हुने बारे ।
१३ २०७५ वैशाख ९ गोरखा भूकम्पको तेस्रो समृति दिवसमा आयोजना गरिएको प्रदर्शनी अवलोकनमा सहभागी हने बारे ।
१४ २०७५ वैशाख ९ गोरखा भूकम्पको तेस्रो समृति दिवसमा आयोजना गरिएको प्रदर्शनी अवलोकनमा सहभागी हुने बारे ।
१५ २०७४ चैत्र २८ राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासकको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४
१६ २०७३ कार्तिक २ Statement by the Hon. Krishna Bahadur Mahara, Governor of the World Bank Group for Nepal
१७ २०७२ माघ ३ statement made by Hon. Finance Minister in the Inaugural Meeting of the Board of Governors of the AIIB
१८ २०७२ जेष्ठ १८ Directives on Mobilizing aid through I/NGOs for Post-Earthquake Recovery
१९ २०७२ जेष्ठ १ Presentation made by Finance Secretary on Local Development Partners Meeting
२० २०७२ वैशाख २२ Statement by Hon Finance Minister at ADB Annual Meeting in Baku, 2015