Check Mail | नेपाली | English
Latest News

सुचनाहरु

क्र.स मिती शिर्षक
२०७४ माघ २९ उपस्थिति सम्बन्धमा
२०७४ माघ २२ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा जान इच्छुक कर्मचारीले सम्पर्क राख्‍ने सम्बन्धमा ।
२०७४ माघ १९ ENLISTMENT of LAW FIRMS
२०७४ माघ १९ प्रशिक्षार्थिा मनोनयन गरी पठाउने वारे।
२०७४ माघ १८ प्रशिक्षार्थिाहरूको नाम मनोनयन गरी पठइदिने सम्बन्धमा ।
२०७४ माघ १५ शहीद दिवस,२०७४ भव्य रूपमा मनाउन सहभागिता गराइदिने सम्बन्धमा
२०७४ पुस ३० प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहको भौगोलिक कोडको कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।
२०७४ पुस १६ काज जान इच्छुक कर्मचारीले विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।
२०७४ पुस ५ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (MOF-IT 01/074-75)
१० २०७४ मंसिर २९ Program in Economic and Public Policy, Japan/ Scholarship
११ २०७४ मंसिर ६ राष्ट्रिय बीमा संस्थानको रिक्त प्रशासक पद छनौट सम्बन्धी सूचना
१२ २०७४ मंसिर ६ लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
१३ २०७४ मंसिर ३ Clarification Notice (IFB No: MOF-IT 01/074-75)
१४ २०७४ कार्तिक २६ GCF National Accreditation Entity छनाैट सम्बन्धमा
१५ २०७४ कार्तिक २० लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
१६ २०७४ कार्तिक १२ कर्मचारी सञ्चय कोष तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासक पदमा खुला प्रतिश्पर्धात्मक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना
१७ २०७४ कार्तिक ९ Request for Expression of Interest (EOI) & Terms of References (TORs)
१८ २०७४ कार्तिक ८ कर्मचारी सञ्चय कोष तथा राष्टिय़ बीमा संस्थानको प्रशासकको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि,२०७४
१९ २०७४ कार्तिक ७ Invitation for Bids
२० २०७४ कार्तिक १ बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (MOF/01-074/75,MOF/02-074/75,MOF/03-074/75,MOF/04-074/75)