आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

प्रेस विज्ञप्ति

क्र.स मिती शिर्षक
२०७५ आश्विन ५ प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०६।०१ (मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय उदघाटन तथा संबोधन)
२०७५ आश्विन ४ प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०६।०४ (नेपाल जर्मनी विकास सहायता सम्बन्धी)
२०७५ आश्विन २ प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०६।०२
२०७५ भाद्र ३१ प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०५।३१
२०७५ भाद्र २० Agreement Between the Government of Nepal and the Government of Switzerland
२०७५ भाद्र १२ प्रेस विज्ञप्ती (२०७५ भाद्र १२)
२०७५ भाद्र ८ प्रेस विज्ञप्ती (२०७५ भाद्र ०८ )
२०७५ भाद्र ७ मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC) ,प्रेस विज्ञप्ती (२०७५ भाद्र ७ )
२०७५ श्रावण ३० प्रेस विज्ञप्ती (२०७५ श्रावण ३० )
१० २०७५ श्रावण २३ प्रेस विज्ञप्ती (२०७५ श्रावण २३ )
११ २०७५ श्रावण २२ प्रेस विज्ञप्ती (२०७५ श्रावण २२ )
१२ २०७५ श्रावण ११ Cheque handover program of Housing Reconstruction Grant by India
१३ २०७५ श्रावण ७ प्रेस विज्ञप्ती (२०७५ श्रावण ७ )
१४ २०७५ श्रावण १ प्रेस विज्ञप्ती (२०७५ श्रावण १ )
१५ २०७५ अषाढ १३ प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०३।१३
१६ २०७५ जेष्ठ १३ प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०२।१३
१७ २०७५ वैशाख २६ माननीय अर्थ मन्त्री डा.युवराज खतिवडा एसियाली विकास बैंकको ५१ औं वार्षिक बैठकमा सहभागी भई फर्किनु भएपछि जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति ।
१८ २०७५ वैशाख २४ प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०१।२४
१९ २०७५ वैशाख २१ Press Release _Bilateral Meeting with ADB President
२० २०७५ वैशाख १२ Press release 2075.1.12