Check Mail | नेपाली | English

प्रेस विज्ञप्ति

क्र.स मिती शिर्षक
२०७४ आश्विन २८ प्रेश विज्ञप्ती: विश्व बैंक समुह तथा अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक साधारण सभा
२०७४ आश्विन २३ वजेट कार्यान्वयन द्वैमासिक समीक्षा बैठक, प्रेस विज्ञप्ती (२०७४ आश्विन २३ )
२०७४ भाद्र २५ Agreement between GoN and Asian Development Bank
२०७४ भाद्र ६ मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC) ,प्रेस विज्ञप्ती (२०७४ भाद्र ६ )
२०७४ अषाढ २६ Agreement between GoN and the Government of Japan
२०७४ अषाढ ८ Agreement between GoN and IDA
२०७४ जेष्ठ २८ Agreement between GoN and Germany
२०७४ जेष्ठ १२ Agreement between GoN and DFID
२०७३ चैत्र २९ Agreement between GoN and the world Bank
१० २०७३ फाल्गुन १८ Memorandum of Understanding Signed between the GoN and the Government of UK
११ २०७३ फाल्गुन ४ Agreement between GoN and the Government of Japan
१२ २०७३ माघ १० Agreement between GoN and the World Bank
१३ २०७३ माघ ५ Agreement between GoN and the Asian Development Bank
१४ २०७२ माघ २७ माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमण सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ती
१५ २०७२ पुस १४ प्रेस विज्ञप्ती (२०७२ पौष १४)
१६ २०७२ भाद्र ३ Seventh Meeting of the SAARC Finance Ministers
१७ २०७२ श्रावण ७ Post Disaster Reconstruction Plan between the GoN and Government of China
१८ २०७२ अषाढ २३ Financial Agreement between the GoN and the Government of the Federal Republic of Germany
१९ २०७२ अषाढ २० उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग, २०७१ को प्रेस विज्ञप्ती
२० २०७१ चैत्र १० फाल्गुन मसान्तसम्मको राजस्व असुलिको प्रगति समीक्षा बैठक