आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

भुतपुर्व सचिव (राजस्व)

शिशिर कुमार ढुङ्गाना

राजश्व सचिव

कार्यकाल अवधी : (२०७४ अषाढ १६ - २०७५ पुस १)