आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

सचिव (राजस्व)

शिशिर कुमार ढुङ्गाना

राजश्व सचिव

नेपाल सरकारसम्पर्क

अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल

फोन नं.: ‌‍+९७७-१-४२११४००

ईमेल: skdhungana@mof.gov.np