Revenue Management Division

Joint Secretary

Mr. Dhani Ram Sharma

Joint Secretary , Revenue Management Division (rmd@mof.gov.np)

Select Category:

Press Releases

Image Date Title Download
2019-05-23 प्रेस विज्ञप्ति ( २०७६ जेठ १० गते)[माननीय अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाज्यू समक्ष राजस्व परामर्श समितिले सुझाव सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको सम्बन्धमा]
2019-03-16 प्रेस विज्ञप्ति ( २०७५ चैत ३ गते) [राजस्व चुहावट नियन्त्रण उच्चस्तरीय अनुगमन समितिको बैठक सम्बन्धमा ]
2019-03-04 Press Release (5 March 2019)[Agreement with Bangladesh on the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to taxes on income]
2019-03-02 प्रेस विज्ञप्ति २०७५।११।१९ (राजस्व परामर्श समितिको बैठक सम्बन्धमा)
2018-09-15 Press Release (16 September 2018)
2018-04-16 प्रेस विज्ञप्ती २०७४।०१।०४ चुहावट
2018-03-10 प्रेस विज्ञप्ति २०७४।११।२७ राजस्व चुहावट
2015-12-28 प्रेस विज्ञप्ती (२०७२ पौष १४)
2015-07-04 उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग, २०७१ को प्रेस विज्ञप्ती
2015-03-23 फाल्गुन मसान्तसम्मको राजस्व असुलिको प्रगति समीक्षा बैठक