Internal Services | Check Mail | नेपाली | English
Latest News
News Highlights
 • 2020-09-21

  रकमान्तर, स्रोतान्तर, अख्तियारी, कार्यक्रम संशोधनको नयाँ ढाँचा ।

  Read More
 • सार्क राष्ट्रका अर्थमन्त्रीहरुको बैठक 2020-09-16

  सार्क राष्ट्रका अर्थमन्त्रीहरुको बैठक

  Read More
 • 2020-09-13

  Agreement with World bank

  Read More
 • 2020-09-03

  Ministry of Finance conducted virtual meeting with Local Development Partners to discuss about COVID-19 Financing gaps and strategy

  Read More
 • माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र संयुक्त अधिराज्य बेलायतका विदेश तथा कमनवेल्थ अफिसका राज्यमन्त्री लर्ड अहमद बीच छलफल 2020-08-27

  माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र संयुक्त अधिराज्य बेलायतका विदेश तथा कमनवेल्थ अफिसका राज्यमन्त्री लर्ड अहमद बीच छलफल

  Read More

Publications

Notices

News

Mof Nepal