Internal Services | Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Notices


China MOFCOM Scholarship मा यस मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूले मिति २०७६।०३।११ गते सम्म आवेदन दिनुहुन सूचित गरिन्छ।China MOFCOM Scholarship मा यस मन्त्रालय र अन्तर्गत  कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूले मिति २०७६।०३।११ गते सम्म आवेदन दिनुहुन सूचित गरिन्छ।


Additional Documents
Title Format Size Download
pdf 11.03 MB Download