Internal Services | Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Notices


सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा । रा.प.द्वितीय /तृतीय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतहरु(Nepal Administrative Staff College)तालिम कार्यक्रममा भाग लिन ईच्छुक कर्मचारीहरुले संलग्‍न फाराम साथ यस मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखामा मिति २०७६।४।१२ गते भित्र आईपुग्‍ने गरी निवेदन दिनुहुन अनुरोध छ ।


Additional Documents
Title Format Size Download
pdf 1.22 MB Download