Internal Services | Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Notices


Master's Degree Program in Public Management and Public Sector Reforms (Korea/ Seoul) छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि आवेदन दिने सम्बन्धमा।यस मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुले Master's Degree Program in Public Management and Public Sector Reforms) Korea/ Seoul National University   अध्ययनका लागि मिति 2077।04।13 भित्र आवेदन दिनु हुन अनुरोध छ।


Additional Documents
Title Format Size Download
pdf 0.39 MB Download