Internal Services | Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Press Releases


माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र विश्व बैकका दक्षिण एशिया क्षेत्रका उपाध्यक्ष श्री हार्टविग सेफर बीच छलफलमाननीय  अर्थमन्त्री  डा. युवराज खतिवडा र विश्व बैकका दक्षिण एशिया क्षेत्रका उपाध्यक्ष श्री हार्टविग सेफर बीच छलफल

माननीय  अर्थमन्त्री  डायुवराज खतिवडा र विश्व बैकका दक्षिण एशिया क्षेत्रका उपाध्यक्ष श्री हार्टविग सेफर बीच छलफल


Additional Documents
Title Format Size Download
प्रेस विज्ञप्ती pdf 0.32 MB Download