Internal Services | Check Mail | नेपाली | English
Latest News

News


माननीय अर्थमन्त्रीज्यू र माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा ​कोभिड –१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा समन्वय गर्ने सम्बन्धी बैठक सम्पन्न।माननीय अर्थमन्त्रीज्यू  र माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा ​कोभिड –१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा समन्वय गर्ने सम्बन्धी बैठक सम्पन्न।

माननीय अर्थमन्त्रीज्यू  र माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा ​कोभिड १९ को रोकथामनियन्त्रण र उपचारमा समन्वय गर्ने सम्बन्धी बैठक सम्पन्न।


Additional Documents
Title Format Size Download
फाईल pdf 0.48 MB Download