Internal Services | Check Mail | नेपाली | English
Latest News

News


प्रेस नोट (२०७७ पुस १७ गते) - [उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठक । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याइएका कर्जाहरुको अधिकतम पहुँच लक्षित वर्गमा पुर्याउने निर्णय ।]प्रेस नोट (२०७७ पुस १७ गते) - [उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र  समन्वय समितिको बैठक । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याइएका कर्जाहरुको अधिकतम पहुँच लक्षित वर्गमा पुर्याउने निर्णय ।]

प्रेस नोट (२०७७ पुस १७ गते) - [उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र  समन्वय समितिको बैठक । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याइएका कर्जाहरुको अधिकतम पहुँच लक्षित वर्गमा पुर्याउने निर्णय ।]


Additional Documents
Title Format Size Download
pdf 0.1 MB Download