Internal Services | Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Notices


वैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रबृत्ति सम्बन्धमा। (KOICA)_Master's Degree Scholarship ProgramKorea International Cooperation Agency (KOICA) बाट प्राप्त विभिन्न  Master's Degree Scholarship Program कार्मक्रममा अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गत  कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूले मिति २०७७ फागुन २५ गते सम्म आवेदन दिनुहुन सूचित गरिन्छ।


Additional Documents
Title Format Size Download
pdf 4.08 MB Download
pdf 0.69 MB Download