Nepal Flag
Check Mail | नेपाली | English

Financial Sector Management & Corporation Co-ordination Division

Documents

Year:
S.No Date Title
1 Dec 21, 2018 मुद्रा तथा पूँजी बजारमा देखिएका प्रवृत्तिहरुको समग्र मूल्यांकन गरी वित्तीय स्थायित्व एवम् लगानीका लागि स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी सुझाव समितिको प्रतिवेदन
2 Sep 23, 2018 सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५
3 Feb 01, 2017 वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३/७४ - २०७७/७८)
4 Jan 07, 2016 आर्थिक पुनरुद्धार कोष (स्थापना र सञ्चालन) कार्यविधि, २०७२