Nepal Flag
Check Mail | नेपाली | English

Budget and Programme Division

Documents

Year:
S.No Date Title
1 May 30, 2021 व्यय अनुमानको विवरण २०७८/७९
2 May 29, 2021 आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय-व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्य
3 May 17, 2021 अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा कोभिड-१९ को रोकथाम र उपचारसँग सम्बन्धित सामग्रीहरुको भन्सार जाँचपास छिटो र छरितो बनाउन निर्देशन
4 May 14, 2021 कोभिड-१९ लाई सामना गर्ने बजेट ल्याउछौं : अर्थमन्त्री पौडेल
5 Apr 26, 2021 प्रदेश तथा स्थानीय तहकालागि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट नमूना निर्देशिका, २०७७
6 Nov 24, 2020 सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
7 Jul 16, 2020 नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७।०३।२९ को खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्ने सम्बन्धी निर्णय ।
8 Jul 16, 2020 आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन।
9 May 29, 2020 व्यय अनुमानको विवरण २०७७/७८
10 May 20, 2020 बजेट वक्तव्य २०७७/७८
11 May 10, 2020 विनियोजन विधेयक, २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
12 Feb 24, 2020 बजेट रोक्का सम्बन्धि सूचना ।
13 Feb 12, 2020 आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन ।
14 Aug 04, 2019 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको आ.व. २०७५/७६ को तलबमान ।
15 Aug 04, 2019 नयाँ तलबमान र सुविधा
16 Jun 19, 2019 बजेट वक्तव्य २०७६/७७
17 May 29, 2019 व्यय अनुमानको विवरण २०७६/७७
18 May 11, 2019 विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथामिकता
19 Apr 26, 2019 कार्य संचालन निर्देशिका २०७५
20 Apr 26, 2019 बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५
21 Mar 11, 2019 स्थानीय तहले समपूरक र विशेष अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजना कार्यन्वयन गर्दा अवलम्बन गर्नु पर्ने मार्गदर्शन एवं शर्तहरु
22 Mar 05, 2019 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन
23 Feb 12, 2019 Annual Report 2074-75
24 Oct 01, 2018 विनियोजन ऐन, २०७५
25 Oct 01, 2018 बजेट वक्तव्य २०७५/७६
26 Aug 17, 2018 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन
27 Aug 07, 2018 महंगी भत्ता,पोशाक र सावधिक जीवन बीमाको बीमाङ्क वृद्धि सम्बन्धमा
28 Jul 23, 2018 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन।
29 May 29, 2018 व्यय अनुमानको विवरण २०७५/७६
30 May 09, 2018 विनियोजन विधेयक,२०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
31 Apr 13, 2018 Annual report FY 2073/74
32 Mar 07, 2018 आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन​​
33 Jul 04, 2017 स्थानिय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक ब्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४
34 Jun 15, 2017 आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन
35 May 29, 2017 बजेट वक्तव्य २०७४/७५
36 May 29, 2017 व्यय अनुमानको विवरण २०७४/७५
37 Mar 21, 2017 कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ (छैटौं संस्करण)
38 Mar 21, 2017 Budget Formulation referent, 2073 (Seventh edition)
39 Feb 20, 2017 बजेटको मध्यावधि समिक्षा प्रतिवेदन, आ.व. २०७३/७४
40 Jul 19, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ असार महिना)
41 Jun 20, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ जेष्ठ महिना)
42 May 29, 2016 व्यय अनुमानको विवरण २०७३/७४
43 May 28, 2016 बजेट वक्तव्य २०७३/७४
44 May 26, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ चैत्र महिना)
45 May 26, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ बैशाख महिना)
46 May 05, 2016 विनियोजन विधेयक, २०७३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
47 Mar 15, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ माघ महिना)
48 Mar 15, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ फागुन महिना)
49 Feb 18, 2016 आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन
50 Feb 10, 2016 Press Release
51 Jan 17, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ पौष महिना)
52 Jan 01, 2016 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७२ मंसिर महिना)
53 Nov 24, 2015 देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र नेपाल सरकारको तत्कालको कार्यदिशासम्बन्धी श्वेतपत्र २०७२
54 Oct 02, 2015 भ्रमण खर्च (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७२
55 Jul 14, 2015 बजेट वक्तव्य २०७२/७३
56 Jul 14, 2015 व्यय अनुमानको विवरण २०७२/७३
57 Jul 14, 2015 Source Book: White Book FY 2015-16
58 Jul 01, 2015 विनियोजन विधेयक, २०७२ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
59 May 27, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-12)
60 May 19, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-4)
61 May 18, 2015 केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिबाट तोकिएका राहत सामाग्रीहरुको विवरण
62 May 18, 2015 केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिबाट तोकिएका राहत सामाग्रीहरुको विवरण
63 May 18, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-3)
64 May 09, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-25)
65 May 08, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-24)
66 May 06, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-22)
67 Apr 30, 2015 प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुने गरी रकमान्तर निकासा
68 Feb 24, 2015 आर्थिक वर्ष 2071/72 को बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन नेपाल सरकार
69 Oct 01, 2014 व्यय अनुमानको विवरण २०७१/७२
70 Oct 01, 2014 बजेट वक्तव्य २०७१/७२
71 Aug 20, 2014 New salary scale and Allowance According to Budget Speech, FY 2071-72 (Revised)
72 Jul 20, 2014 New salary scale and Allowance According to Budget Speech, FY 2071-72
73 Jul 13, 2014 Source Book: White Book FY 2014/2015(English Version)
74 Jun 12, 2014 Budgetko Siddanta ra Prathamikata, Arthik Barsha 2071-72
75 Apr 28, 2014 Barshik Pragati Mulyankan Pratibedan, FY 2012-13
76 Apr 28, 2014 Budget ko Madhyawadhi Samikshya Pratibedan, FY 2013-14
77 Apr 09, 2014 कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७० [ पाँचौ संस्करण]
78 Apr 04, 2014 Kharcha Shirshakgat Sanket Tatha Bargikaran
79 Mar 03, 2014 Budget ko Madhyawadhi Samikshya Pratibedan, FY 2070-71
80 Mar 03, 2014 Budget ko Barshik pragati mulyankan Pratibedan, FY 2069-70
81 Oct 01, 2013 बजेट वक्तव्य २०७०/७१
82 Oct 01, 2013 व्यय अनुमानको विवरण २०७०/७१
83 Sep 27, 2013 Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2070 Shrawan to Bhadra Mahina)
84 Jul 26, 2013 Salary Scale 2066
85 Jul 25, 2013 Budget ko Madhyawadhi Samikshya Pratibedan, FY 2010-11
86 Jul 25, 2013 Sarakari Budget Byawasthapan tatha Kharch pranali punarawalokan Ayogako pratibedan, 2010-11
87 Jul 15, 2013 Medium-Term Expenditure Framework for Fiscal Year 2011/12 - 2013/14
88 Jul 15, 2013 Expenditure Forecast Detail, (FY 2068-69 to FY 2070-71)
89 Oct 01, 2012 व्यय अनुमानको विवरण २०६९/७०
90 Oct 01, 2012 बजेट वक्तव्य २०६९/७०-१
91 Oct 01, 2012 बजेट वक्तव्य २०६९/७०- चैत्र
92 Oct 01, 2011 व्यय अनुमानको विवरण २०६८/६९
93 Oct 01, 2011 बजेट वक्तव्य २०६८/६९
94 Oct 01, 2010 व्यय अनुमानको विवरण २०६७/६८
95 Oct 01, 2010 बजेट वक्तव्य २०६७/६८ असार
96 Oct 01, 2010 बजेट वक्तव्य २०६७/६८ मङ्सिर
97 Oct 01, 2009 व्यय अनुमानको विवरण २०६६/६७
98 Oct 01, 2009 बजेट वक्तव्य २०६६/६७
99 Oct 01, 2008 व्यय अनुमानको विवरण २०६५/६६
100 Oct 01, 2008 बजेट वक्तव्य २०६५/६६ असोज
101 Oct 01, 2008 बजेट वक्तव्य २०६५/६६ असार
102 Oct 01, 2007 व्यय अनुमानको विवरण २०६४/६५
103 Oct 01, 2007 बजेट वक्तव्य २०६४/६५
104 Oct 01, 2006 व्यय अनुमानको विवरण २०६३/६४
105 Oct 01, 2006 बजेट वक्तव्य २०६३/६४
106 Jul 01, 2006 Statement of Expenditure and targets of the Ministries FY 2060/2061
107 Oct 01, 2005 व्यय अनुमानको विवरण २०६२/६३
108 Oct 01, 2005 बजेट वक्तव्य २०६२/६३
109 Jul 01, 2005 Statement of Expenditure and targets of the Ministries FY 2059/2060
110 Oct 01, 2004 व्यय अनुमानको विवरण २०६१/६२
111 Oct 01, 2004 बजेट वक्तव्य २०६१/६२
112 Jul 01, 2004 Expenditure Forecast Detail, (FY 2068-69 to FY 2070-71)
113 Oct 01, 2003 व्यय अनुमानको विवरण २०६०/६१
114 Oct 01, 2003 बजेट वक्तव्य २०६०/६१
115 Oct 01, 2002 व्यय अनुमानको विवरण २०५९/६०
116 Oct 01, 2002 बजेट वक्तव्य २०५९/६०
117 Oct 01, 2001 बजेट वक्तव्य २०५८/५९
118 Oct 01, 2000 बजेट वक्तव्य २०५७/५८
119 Oct 01, 1999 बजेट वक्तव्य २०५६/५७
120 Oct 01, 1998 बजेट वक्तव्य २०५५/५६
121 Oct 01, 1997 बजेट वक्तव्य २०५४/५५
122 Oct 01, 1996 बजेट वक्तव्य २०५३/५४
123 Oct 01, 1995 बजेट वक्तव्य २०५२/५३
124 Oct 01, 1994 बजेट वक्तव्य २०५१/५२
125 Oct 01, 1993 बजेट वक्तव्य २०५०/५१
126 Oct 01, 1992 बजेट वक्तव्य २०४९/५०
127 Oct 01, 1991 बजेट वक्तव्य २०४८/४९
128 Oct 01, 1990 बजेट वक्तव्य २०४७/४८
129 Oct 01, 1989 बजेट वक्तव्य २०४६/४७
130 Oct 01, 1988 बजेट वक्तव्य २०४५/४६
131 Oct 01, 1987 बजेट वक्तव्य २०४४/४५
132 Oct 01, 1986 बजेट वक्तव्य २०४३/४४
133 Oct 01, 1985 बजेट वक्तव्य २०४२/४३
134 Oct 01, 1984 बजेट वक्तव्य २०४१/४२
135 Oct 01, 1983 बजेट वक्तव्य २०४०/४१
136 Oct 01, 1982 बजेट वक्तव्य २०३९/४०
137 Oct 01, 1981 बजेट वक्तव्य २०३८/३९
138 Oct 01, 1980 बजेट वक्तव्य २०३७/३८
139 Oct 01, 1979 बजेट वक्तव्य २०३६/३७
140 Oct 01, 1978 बजेट वक्तव्य २०३५/३६
141 Oct 01, 1977 बजेट वक्तव्य २०३४/३५
142 Oct 01, 1976 बजेट वक्तव्य २०३३/३४
143 Oct 01, 1975 बजेट वक्तव्य २०३२/३३
144 Oct 01, 1974 बजेट वक्तव्य २०३१/३२
145 Oct 01, 1973 बजेट वक्तव्य २०३०/३१
146 Oct 01, 1972 बजेट वक्तव्य २०२९/३०
147 Oct 01, 1971 बजेट वक्तव्य २०२८/२९
148 Oct 01, 1970 बजेट वक्तव्य २०२७/२८
149 Oct 01, 1969 बजेट वक्तव्य २०२६/२७
150 Oct 01, 1968 बजेट वक्तव्य २०२५/२६
151 Oct 01, 1967 बजेट वक्तव्य २०२४/२५
152 Oct 01, 1966 बजेट वक्तव्य २०२३/२४
153 Oct 01, 1965 बजेट वक्तव्य २०२२/२३
154 Oct 01, 1964 बजेट वक्तव्य २०२१/२२
155 Oct 01, 1963 बजेट वक्तव्य २०२०/२१
156 Oct 01, 1962 बजेट वक्तव्य २०१९/२०
157 Oct 01, 1961 बजेट वक्तव्य २०१८/१९
158 Oct 01, 1960 बजेट वक्तव्य २०१७/१८
159 Oct 01, 1959 बजेट वक्तव्य २०१६/१७
160 Oct 01, 1956 बजेट वक्तव्य २०१३/१४
161 Oct 01, 1952 बजेट वक्तव्य २००९/१०
162 Oct 01, 1951 बजेट वक्तव्य २००८/०९