Nepal Flag
Check Mail | नेपाली | English

Revenue Management Division

Documents

Year:
S.No Date Title
1 Jul 21, 2019 आर्थिक ऐन २०७६ [नेपाल सरकार अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐेन] प्रमाणीकरण मिति २०७६।०३।३०
2 Dec 26, 2018 प्रदेश तथा स्थानीय कर सम्वन्धी अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०७५
3 Jun 08, 2018 नेपाल राजपत्र, मूल्य अभिवृद्धि कर (बीसौं संशोधन ) नियमावली, २०७५
4 May 29, 2018 आर्थिक विधेयक २०७५
5 Jul 27, 2017 मदिरा (दोस्रो संशोधन) नियमहरु, २०७४
6 Jun 08, 2017 राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन २०७४
7 May 29, 2017 आर्थिक विधेयक २०७४
8 Nov 30, 2016 Arthik Ain 2073
9 Oct 02, 2016 आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को राजस्व नीति तथा कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन कार्ययोजना
10 Aug 28, 2016 अन्तःशुल्क(सोह्रौं संशोधन)नियमावली, २०७३
11 Aug 28, 2016 आयकर(छैठौं संशोधन)नियमावली, २०७३
12 Aug 28, 2016 'निजी गुण्टा, झिटी भारी' सम्बन्धी
13 Aug 28, 2016 भन्सार(सातौं संशोधन)नियमावली, २०७३
14 Aug 28, 2016 मूल्य अभिवृद्धि कर(अठारौं संशोधन)नियमावली, २०७३
15 Jul 23, 2016 सामयिक कर असुल ऐन,२०१२ अनुसार अर्थ मन्त्रालयको सूचना ( नेपला राजपत्र, जेठ १५ २०७३)
16 May 29, 2016 राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन २०७३
17 Jul 24, 2015 मूल्य अभिबृद्दि कर (सत्रौ संसोधन) नियमावली, २०७२
18 Jul 24, 2015 भन्सार (छैठौ संशोधन) नियमावली, २०७२
19 Jul 24, 2015 अन्त:शुल्क (पन्ध्रौ संशोधन) नियमावली, २०७२
20 Jul 24, 2015 आयकर (पाचौं संशोधन) नियमावली, २०७२
21 Jul 16, 2015 राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन २०७२
22 Jul 14, 2015 Arthik Bidhayak 2072
23 Jul 05, 2015 उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन, २०७२
24 Jun 16, 2015 राहत सामग्री सम्बन्धि सुचना
25 Jun 07, 2015 राहत सामग्रीमा राजस्व छूट सम्वन्धी कार्यविधि, २०७२
26 Jun 05, 2015 जस्ता पातामा भन्सार छुट सम्बन्धी सुचना
27 Jun 04, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-20)
28 Jun 03, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-19)
29 Jun 02, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-18)
30 May 31, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-16)
31 May 30, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-15)
32 May 29, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-14)
33 May 28, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-13)
34 May 26, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-11)
35 May 25, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-10)
36 May 24, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-8)
37 May 24, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-9)
38 May 23, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-7)
39 May 22, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-6)
40 May 20, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-5)
41 May 17, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-1)
42 May 17, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-2-02)
43 May 16, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-31)
44 May 16, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-30)
45 May 15, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-29)
46 May 14, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-28)
47 May 11, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-27)
48 May 10, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-26)
49 May 07, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-23)
50 May 05, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-21)
51 May 04, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-20)
52 May 03, 2015 UN note on customs clearance
53 May 02, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-19)
54 May 02, 2015 प्रेस विज्ञप्ती- राहत उद्दारमा प्रयोग हुने सामग्रीहरुमा कर भन्सार छुट दिई सहज पैठारीको व्यवस्था मिलाइएको ।
55 May 02, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-18)
56 May 02, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-17)
57 May 02, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-16)
58 May 02, 2015 Customs Cleared Relief Material List (2072-1-13-15)
59 May 01, 2015 प्रेस विज्ञप्ती- त्रिपालमा पर्ने भन्सार तथा सम्पुर्ण करमा छुट बारे
60 Apr 29, 2015 प्रेस विज्ञप्ती-नेपाल सरकारले गरेको उद्दार तथा राहत यन्त्र उपकरण र खाधन्न सामाग्रीको आयातका लागि गरिएको व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्न
61 Apr 28, 2015 tax exemption decision on the import relief materials (unofficial translation)
62 Apr 27, 2015 राहत सामाग्री को कर महसुल छुटका लागि भर्नुपर्ने घोषणा फाराम
63 Apr 26, 2015 प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्दार कोषमा जम्मा हुने गरी रकमान्तर निकासा
64 Apr 25, 2015 भन्सार महसुल छुट सम्बन्धि विषेश व्यवस्था
65 Apr 24, 2015 प्रेस विज्ञप्ती- उद्दार तथा राहत यन्त्र उपकरण र खाधन्न सामाग्रीको आयातका लागि गरिएको व्यवस्था
66 Nov 03, 2014 Arthik Ain 2071
67 Nov 03, 2014 Rastra Rin Uthaune Ain, 2071
68 Nov 03, 2014 Rin tatha Jamanat (20th Sansodhan) Ain 2071
69 Nov 03, 2014 Biniyojan Ain, 2071
70 Jul 13, 2014 Nepal Sarakar ko Artha sambandhi Prastavalai karyanwayan garna baneko bidheyak, 2071-72
71 Jul 02, 2014 Rajaswa Chhutako Prabhav Mulyankan Pradibedan, 2070
72 Jul 02, 2014 Gairkar Rajaswa Sudhar Karyadalako Pratibedan, 2070
73 Jul 15, 2013 Report by Revenue Advisory Commitee 2010
74 Jul 15, 2013 Report by Revenue Advisory Commitee 2011