Nepal Flag
Check Mail | नेपाली | English

Economic Policy Analysis Division

Documents

Year:
S.No Date Title
1 Apr 12, 2021 अर्थ बुलेटिन, फागुन अङ्क (२०७७)
2 Mar 18, 2021 अर्थ बुलेटिन, माघ अङ्क (२०७७)
3 Feb 23, 2021 अर्थ बुलेटिन, पौष अङ्क (२०७७)
4 Jan 22, 2021 अर्थ बुलेटिन, मंसिर अङ्क (२०७७)
5 Dec 15, 2020 अर्थ बुलेटिन, कार्तिक अङ्क (२०७७)
6 Nov 13, 2020 अर्थ बुलेटिन, असोज अङ्क (२०७७)
7 Oct 01, 2020 Economic Survey 2019/20
8 Sep 21, 2020 अर्थ बुलेटिन, भाद्र अङ्क (२०७७)
9 Aug 21, 2020 अर्थ बुलेटिन, साउन अङ्क (२०७७)
10 Aug 15, 2020 अर्थ बुलेटिन, वार्षिक अङ्क (२०७७)
11 Aug 14, 2020 अर्थ बुलेटिन, अषाढ अङ्क (२०७७)
12 Jul 17, 2020 अर्थ बुलेटिन, जेठ अङ्क (२०७७)
13 Jun 22, 2020 अर्थ बुलेटिन, बैसाख अङ्क (२०७७)
14 May 26, 2020 आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७
15 May 18, 2020 अर्थ बुलेटिन, चैत अङ्क (२०७७)
16 Apr 08, 2020 अर्थ बुलेटिन, फागुन अङ्क (२०७६)
17 Mar 10, 2020 अर्थ बुलेटिन, माघ अङ्क (२०७६)
18 Jan 31, 2020 अर्थ बुलेटिन, पुस अङ्क (२०७६)
19 Jan 08, 2020 अर्थ बुलेटिन, मंसिर अङ्क (२०७६)
20 Dec 04, 2019 अर्थ बुलेटिन, कार्तिक अङ्क (२०७६)
21 Nov 10, 2019 अर्थ बुलेटिन, असोज अङ्क (२०७६)
22 Oct 15, 2019 अर्थ बुलेटिन, भाद्र अङ्क (२०७६)
23 Oct 01, 2019 Economic Survey 2018/19
24 Sep 01, 2019 अर्थ बुलेटिन, श्रावण अङ्क (२०७६)
25 May 27, 2019 आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६
26 Oct 01, 2018 Economic Survey 2017/18
27 Jul 21, 2018 आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५
28 Mar 30, 2018 देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिको सम्बन्धमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाज्यूबाट जारी श्वेतपत्र
29 Oct 01, 2017 Economic Survey 2016/17
30 Jul 09, 2017 Monetary Policy (in Nepali) 2074-75
31 May 28, 2017 आर्थिक सर्वेक्षण २०७३/७४
32 Aug 01, 2016 Economic Survey 2015/16
33 May 26, 2016 वृहत आर्थिक परिसूचकहरु (विगत १० बर्षको तथ्याङ्कमा आधारित)
34 May 26, 2016 आर्थिक सर्वेक्षण २०७२/७३
35 Oct 28, 2015 सार्वजनिक-निजी साझेदारी नीति.२०७२
36 Sep 01, 2015 Economic Survey 2014/15
37 Aug 01, 2015 आर्थिक सर्वेक्षण २०७१/७२
38 Sep 01, 2014 Training Material Top 4 Most Famous ID Cases
39 Sep 01, 2014 Revised IT Procurement Plan for PDMO Final May 2014
40 Sep 01, 2014 Training Material Raj Rajaratnam Insider Trading
41 Sep 01, 2014 Training Material Rajat Gupta Insider Trading Case File
42 Jul 14, 2014 Economic Survey 2013/14
43 Jul 01, 2014 आर्थिक सर्वेक्षण २०७०/७१
44 Sep 01, 2013 Economic Survey 2012/13
45 Aug 01, 2013 आर्थिक र्सर्वेक्षण २०६९/७०
46 Oct 01, 2012 Economic Survey 2011/12
47 Aug 01, 2012 आर्थिक सर्वेक्षण २०६८/६९
48 Oct 01, 2011 Economic Survey 2010/11
49 Aug 01, 2011 आर्थिक र्सर्वेक्षण २०६७/६८
50 Oct 01, 2010 Economic Survey 2009/10
51 Jul 01, 2010 आर्थिक र्सर्वेक्षण २०६६/६७
52 Oct 01, 2009 Economic Survey 2008/09
53 Jul 01, 2009 आर्थिक सर्वेक्षण २०६५/६६
54 Oct 01, 2008 Economic Survey 2007/08
55 Aug 01, 2008 आर्थिक सर्वेक्षण २०६४/६५
56 Aug 01, 2007 आर्थिक र्सर्वेक्षण २०६३/६४
57 Oct 01, 2006 Economic Survey 2005/06
58 Aug 01, 2006 आर्थिक र्सर्वेक्षण २०६२/६३
59 Oct 01, 2005 Economic Survey 2004/05
60 Aug 01, 2005 आर्थिक सर्वेक्षण २०६१/६२
61 Oct 01, 2004 Economic Survey 2003/04
62 Aug 01, 2004 आर्थिक र्सर्वेक्षण २०६०/६१
63 Oct 01, 2003 Economic Survey 2002/03
64 Aug 01, 2003 आर्थिक सर्वेक्षण २०५९/६०
65 Oct 01, 2002 Economic Survey 2001/02
66 Aug 01, 2002 आर्थिक सर्वेक्षण २०५८/५९