Nepal Flag
Check Mail | नेपाली | English

Administration Division

Documents

Year:
S.No Date Title
1 May 29, 2020 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७६/७७
2 May 30, 2019 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७५/७६
3 Jan 20, 2019 अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको आचारसंहिता २०७५
4 May 31, 2018 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७४/७५
5 Nov 05, 2017 एकीकृत अार्थिक संकेत तथा वर्गीकण र व्याख्या, २०७४
6 Oct 22, 2017 अर्थ सचिव डा. शान्तराज सुवेदीले सेवा निवृत्त हुंदाका वखत अर्थ मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्नु भएको संस्थागत संस्मरण
7 Jun 07, 2017 माननीय उपप्रधान तथा अथर्मन्त्री कृष्णबहादुर महराको कायर्कालमा अर्थ मन्त्रालयबाट सम्पादित कार्य र उपलिब्धहरूको संक्षिप्त झलक
8 May 29, 2017 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७३/७४
9 May 26, 2016 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७२/७३
10 May 09, 2016 आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
11 Jul 12, 2015 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७१/७२
12 Jul 09, 2015 संविधानसभा/व्यवस्थापिका-संसद्को बैठकमा सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवज्यूद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
13 Jun 24, 2015 Theme Address by the Honorable Dr. Ram Sharan Mahat - International Conference on Nepal’s Reconstruction 2015
14 Jun 23, 2015 Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) Assessment report
15 May 08, 2015 Inland Revenue Department Notice
16 Jul 10, 2014 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७०/७१
17 Jul 04, 2014 Policy and Program of Government of Nepal, FY 2014-15