Nepal Flag
Check Mail | नेपाली | English

Administrative Division

Documents

Year:
S.No Date Title
1 May 30, 2019 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७६ (आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को यथार्थ विवरण र आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को फाल्गुनसम्मको विवरण )
2 Jan 20, 2019 अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको आचारसंहिता २०७५
3 May 09, 2018 माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसद समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको विनियोजन विधेयक,२०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
4 Nov 05, 2017 एकीकृत अार्थिक संकेत तथा वर्गीकण र व्याख्या, २०७४
5 Oct 22, 2017 अर्थ सचिव डा. शान्तराज सुवेदीले सेवा निवृत्त हुंदाका वखत अर्थ मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्नु भएको संस्थागत संस्मरण
6 Jul 09, 2017 Monetary Policy (in Nepali) 2074-75
7 Jun 07, 2017 माननीय उपप्रधान तथा अथर्मन्त्री कृष्णबहादुर महराको कायर्कालमा अर्थ मन्त्रालयबाट सम्पादित कार्य र उपलिब्धहरूको संक्षिप्त झलक
8 May 29, 2017 आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मन्त्रालयगत प्रगति विवरण
9 Jan 18, 2017 समृद्ध नेपालको लागि दिगो आर्थिक विकासको तत्कालिन कार्यान्वयन कार्ययोजना २०७३
10 May 26, 2016 आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मन्त्रालयगत प्रगति विवरण
11 May 09, 2016 आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
12 Jul 12, 2015 आर्थिक वर्ष २०७१।७२ को मन्त्रालयगत प्रगति विवरण
13 Jul 09, 2015 संविधानसभा/व्यवस्थापिका-संसद्को बैठकमा सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवज्यूद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
14 Jun 24, 2015 Theme Address by the Honorable Dr. Ram Sharan Mahat - International Conference on Nepal’s Reconstruction 2015
15 Jun 23, 2015 Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) Assessment report
16 May 08, 2015 Inland Revenue Department Notice
17 Jul 10, 2014 Details on Ministrywise Progress FY 2013-14
18 Jul 04, 2014 Policy and Program of Government of Nepal, FY 2014-15
19 Jul 06, 2010 Sushasan Ain, 2064 Bamojim Artha Mantralayako Barshik Pradibedan