Nepal Flag
Check Mail | नेपाली | English

Planning, Monitoring and Evaluation Division

Documents

Year:
S.No Date Title
1 Aug 13, 2019 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७५ साउन देखि २०७६ असार मासान्तसम्म ।
2 Apr 28, 2019 अर्थ मन्त्रालयसंग सम्वन्धित सार्वजनिक विवरण (२०७५ श्रावण देखि २०७५ चैत सम्म)
3 Mar 01, 2019 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७५ साउन देखि २०७५ पुस मासान्तसम्म ।
4 Aug 01, 2018 अर्थ मन्त्रालयसंग सम्वन्धित सार्वजनिक विवरण
5 May 18, 2018 अर्थ मन्त्रालयसंग सम्वन्धित सार्वजनिक विवरण
6 Mar 02, 2018 प्रेस विज्ञप्ति २०७४/११/१८
7 Feb 21, 2018 प्रेस विज्ञप्ति २०७४/११/०९
8 Feb 21, 2018 सूचनाको हक सम्बन्धी सार्वजनिक विवरण २०७४ कात्तिक-पौष
9 Dec 27, 2017 MDAC को प्रेस विज्ञप्ति २०७४/०९/१२
10 Dec 05, 2017 अर्थ मन्त्रालयसंग सम्वन्धित सार्वजनिक विवरण सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, 2064 को दफा 5(3) को प्रयोजनार्थ (2074 श्रावण 1 देखि 2074 आश्विन मसान्तसम्मको)
11 Aug 20, 2017 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७४ साउन
12 Jul 19, 2017 आ.ब. २०७४।७५ बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना सम्बन्धी छलफल कार्यक्रमको प्रस्तुति
13 Jul 12, 2017 Budget Speech Karyayojana Format 2017-18
14 Apr 24, 2017 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण
15 Dec 15, 2016 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७३ मंसिर
16 Aug 04, 2016 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७३ श्रावण
17 Jan 31, 2016 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण
18 Dec 23, 2015 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७२ पौष
19 Dec 11, 2015 देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र नेपाल सरकारको तत्कालको कार्यदिशा सम्वन्धी श्वेतपत्रको कार्यान्वयन कार्ययोजना
20 Aug 07, 2015 Suchanako hak sambandhi Ain, 2064 ko dafa 5(3) bamojim prastut gariyako Artha mantralayasanga sambandhit sarwajanik bibaran, 2072 Shrawan
21 May 22, 2015 Suchanako hak sambandhi Ain, 2064 ko dafa 5(3) bamojim prastut gariyako Artha mantralayasanga sambandhit sarwajanik bibaran, 2071 Chaitra
22 Feb 12, 2015 Suchanako hak sambandhi Ain, 2064 ko dafa 5(3) bamojim prastut gariyako Artha mantralayasanga sambandhit sarwajanik bibaran, 2071 Magh
23 Sep 17, 2014 Public Notice according to Rights to Information Act, 2064 (2071 Bhadra)
24 May 27, 2014 100 days Programs
25 Mar 23, 2014 Suchanako hak sambandhi Ain, 2064 ko dafa 5(3) bamojim prastut gariyako Artha mantralayasanga sambandhit sarwajanik bibaran
26 Jan 02, 2014 Suchanako hak sambandhi Ain, 2064 ko dafa 5(3) bamojim prastut gariyako Artha mantralayasanga sambandhit sarwajanik bibaran, 2070 Mangsir
27 Sep 16, 2013 Suchanako hak sambandhi Ain, 2064 ko dafa 5(3) bamojim prastut gariyako Artha mantralayasanga sambandhit sarwajanik bibaran, 2070 Bhadra
28 Sep 16, 2013 Suchanako hak sambandhi Ain, 2064 ko dafa 5(3) bamojim prastut gariyako Artha mantralayasanga sambandhit sarwajanik bibaran, 2070 Bhadra
29 Aug 08, 2012 Suchanako Hak Sambandhi Ain [Updated Jestha 2070]
30 Jul 31, 2012 Suchanako hak sambandhi Ain [Updated upto Mangsir]
31 Jul 17, 2012 Suchanako hak sambandhi Ain [Updated]
32 Jul 03, 2012 Suchanako hak sambandhi Ain
33 Jul 01, 2010 Expenditure Forecast Detail, (FY 2010-11 to FY 2012-13)
34 Jul 01, 2009 Budget Implementation Progress, 2009-10
35 Dec 03, 2008 Finance News and Views Kartik, 2065 (Oct-Nov 2008)
36 Mar 04, 2008 Finance News and Views Magh, 2064 (Jan-Feb 2008)
37 Sep 25, 2007 Finance News and Views Bhadra, 2064 (Aug-Sep 2007)
38 Jul 01, 2006 Budget Implementation Progress, 2006-07