Nepal Flag
Check Mail | नेपाली | English

Revenue Management Division

Press Releases

S.No Date Title
1 May 24, 2019 प्रेस विज्ञप्ति ( २०७६ जेठ १० गते)[माननीय अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाज्यू समक्ष राजस्व परामर्श समितिले सुझाव सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको सम्बन्धमा]
2 Mar 17, 2019 प्रेस विज्ञप्ति ( २०७५ चैत ३ गते) [राजस्व चुहावट नियन्त्रण उच्चस्तरीय अनुगमन समितिको बैठक सम्बन्धमा ]
3 Mar 05, 2019 Press Release (5 March 2019)[Agreement with Bangladesh on the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to taxes on income]
4 Mar 03, 2019 प्रेस विज्ञप्ति २०७५।११।१९ (राजस्व परामर्श समितिको बैठक सम्बन्धमा)
5 Sep 16, 2018 Press Release (16 September 2018)
6 Apr 17, 2018 प्रेस विज्ञप्ती २०७४।०१।०४ चुहावट
7 Mar 11, 2018 प्रेस विज्ञप्ति २०७४।११।२७ राजस्व चुहावट
8 Dec 29, 2015 प्रेस विज्ञप्ती (२०७२ पौष १४)
9 Jul 05, 2015 उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग, २०७१ को प्रेस विज्ञप्ती
10 Mar 24, 2015 फाल्गुन मसान्तसम्मको राजस्व असुलिको प्रगति समीक्षा बैठक