Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Economic Policy Analysis Division

महाशाखाले गर्ने कार्यहरु

 • सरकारी खर्च, राजस्व परिचालन, बजेट घाटा, आन्तरिक एवं बाह्य ऋण, मूल्य तथा मुद्रास्फिति, मौद्रिक नीति तथा वैदेशिक विनिमय नीति जस्ता अर्थतन्त्रका विविध पक्षहरुको प्रवृत्ति तथा मुद्दाहरुको विश्लेषण गर्ने, मुलुकको दिगो आर्थिक वृद्धि र यसको स्थायित्वका लागि लिनुनर्पे कदम तथा परिवर्तित विश्व आर्थिक परिदृश्य अनुसार नेपाली अर्थतन्त्रलाई अगाडी वढाउने सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, बजार विश्लेषण गर्ने, बजार मूल्यको अनुगमन गर्ने÷गराउने र मूल्य स्थिरता कायम गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक उपायहरुको अवलम्वन गर्ने र मुद्रा निर्मलीकरण सम्बन्धी काम गर्ने ।
 • बित्तीय उपकरणहरुको माध्यमबाट लगानी, उत्पादन र वितरण व्यवस्थाको सुदृढिकरण गर्दै सक्षम बित्तीय प्रणालीको विकास गर्न, मुलुकमा लगानी मैत्री वातावरण सृजना गर्न र सार्वजनिक निजी क्षेत्र बीचको विश्वासको वातावरण कायम गर्दै समग्र आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको संलग्नताको लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न टेवा पु¥याउने काम गर्ने ।
 • नेपाल सरकारले लिएका र लिनुपर्ने ऋण सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्ने तथा ऋणको आवश्यकता, सीमा, प्रतिफल, आन्तरिक ऋण सम्बन्धी योजना जस्ता विषयमा अध्ययन विश्लेषण गर्ने ।
 • सरकारी खर्चको परिमाण र ढाँचा सम्वन्धी नीतिहरुको तर्जुमा गर्ने ।
 • मौद्रिक नीति, मूल्य नीति र अन्य आर्थिक बित्तीय नीतिहरुको कार्यक्रम सम्वन्धी सम्वन्धित निकायबाट सूचना र तथ्याङ्क प्राप्त गरी आवधिक प्रतिवेदन तयार गर्ने ।
 • सरकारी बित्तीय स्थितिको अध्ययन विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने ।
 • मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक, आर्थिक सर्वेक्षण तथा प्रतिवेदनहरु तयार गराउने ।
 • नेपाल सरकारको आर्थिक गतिविधिहरु सम्वन्धित निकायलाई उपलव्ध गराउने ।
 • संसदमा पेश हुने वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण तयार गर्ने ।
 • विदेशी मुद्र्राको स्रोतको अनुमान तथा तथ्याङ्क संकलन गर्ने ।
 • निरन्तर रुपमा वजार मूल्य संकलन गरी गराई विश्लेषण गरी मूल्य स्थिर राख्ने उपायहरु अपनाउने।
 • आन्तरिक तथा वाह््य ऋण संकलन गर्ने सम्वन्धी नीति तर्जुमा गर्ने ।
 • आन्तरिक एवं वाह््य ऋण सम्वन्धी तथ्याङ्क एवं लेखा अद्यावधिक राख्ने ।
 • वैदेशिक ऋण तथा आन्तरिक ऋणको व्यवस्था गर्ने ।
 • विकास ऋण पत्र, क्षतिपूर्ति, स्टक आदि आन्तरिक ऋणको साँवा व्याज भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने ।
 • विकास ऋणपत्र तथा क्षतिपूर्ति, स्टकको अवधि र रकम निर्धारण गने ।
Publications view all
 • No publications