Check Mail | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2020-2021 अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा कोभिड-१९ को रोकथाम र उपचारसँग सम्बन्धित सामग्रीहरुको भन्सार जाँचपास छिटो र छरितो बनाउन निर्देशन
2 2020-2021 कोभिड-१९ लाई सामना गर्ने बजेट ल्याउछौं : अर्थमन्त्री पौडेल
3 2020-2021 सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा नियमावली, २०६५को नियम ३ को प्रयोजनार्थ ( २०७७ माघ देखि २०७७ चैत्र सम्म) [Nepali version]
4 2020-2021 प्रदेश तथा स्थानीय तहकालागि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट नमूना निर्देशिका, २०७७ [Nepali version]
5 2020-2021 Newsletter December 2020 - March 2021
6 2020-2021 अर्थ बुलेटिन, फागुन अङ्क (२०७७) [Nepali version]
7 2019-2020 Development Cooperation Report FY 2019-20
8 2020-2021 March 19, 2021: Agreement between Government of Nepal and World Bank
9 2020-2021 अर्थ बुलेटिन, माघ अङ्क (२०७७) [Nepali version]
10 2020-2021 अर्थ बुलेटिन, पौष अङ्क (२०७७) [Nepali version]
11 2020-2021 Newsletter AUG - NOV 2020
12 2020-2021 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) को प्रयोजनार्थ अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७७ (कार्तिक देखि पौष मसान्तसम्म) [Nepali version]
13 2020-2021 आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ [Nepali version]
14 2020-2021 Foreign Aid Commitments Fiscal Year 2077/078
15 2019-2020 Foreign Aid Commitments Fiscal Year 2076/2077
16 2020-2021 अर्थ बुलेटिन, मंसिर अङ्क (२०७७) [Nepali version]
17 2020-2021 December 30, 2020: Agreement between Government of Nepal and Asian Development Bank
18 2020-2021 December 22, 2020: Agreement between Government of Nepal and Asian Development Bank
19 2020-2021 December 22, 2020: Agreement between Government of Nepal and World Bank
20 2020-2021 अर्थ बुलेटिन, कार्तिक अङ्क (२०७७) [Nepali version]