Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Documents

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2020-2021 सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ [Nepali version]
2 2020-2021 व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ [Nepali version]
3 2020-2021 अर्थ बुलेटिन, असोज अङ्क (२०७७) [Nepali version]
4 2020-2021 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) को प्रयोजनार्थ अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७७ (श्रावण देखि असोज मासान्तसम्म) [Nepali version]
5 2019-2020 Economic Survey 2019/20
6 2020-2021 आर्थिक ऐन, २०७७ [Nepali version]
7 2020-2021 अर्थ बुलेटिन, भाद्र अङ्क (२०७७) [Nepali version]
8 2020-2021 सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका दुई वर्ष छ महिनाको अवधिमा अर्थ मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका प्रमुख कार्यहरु तथा उपलब्धिहरू​ [Nepali version]
9 2020-2021 अर्थ बुलेटिन, साउन अङ्क (२०७७) [Nepali version]
10 2019-2020 अर्थ बुलेटिन, वार्षिक अङ्क (२०७७) [Nepali version]
11 2019-2020 अर्थ बुलेटिन, अषाढ अङ्क (२०७७) [Nepali version]
12 2019-2020 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) को प्रयोजनार्थ अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७७ (बैशाख देखि असार मासान्तसम्म) [Nepali version]
13 2020-2021 विनियोजन ऐन, २०७७ [Nepali version]
14 2020-2021 Budget Speech 2020/21
15 2019-2020 Annual Status Review of Public Enterprises, 2019
16 2020-2021 July 24, 2020: Agreement between Government of Nepal and Government of Japan
17 2019-2020 अर्थ बुलेटिन, जेठ अङ्क (२०७७) [Nepali version]
18 2019-2020 July 17, 2020: Government of Nepal and World Bank Sign $450 Million Road Support Project in Nepal to Boost post-COVID-19 Recovery
19 2020-2021 आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन। [Nepali version]
20 2020-2021 नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७।०३।२९ को खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्ने सम्बन्धी निर्णय । [Nepali version]