Check Mail | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2018-2019 विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथामिकता [Nepali version]
2 2018-2019 Remarks by Honorable Dr. Yuba Raj Khatiwada, Finance Minister, Government of Nepal to the Thirteenth Informal Meeting of SAARC Finance Ministers Fiji, May 2019
3 2018-2019 Statement by Hon. Finance Minister Dr. Yuba Raj Khatiwada at the 52nd Annual Meeting of Board of Governors of Asian Development Bank, Fiji, 1-4 May, 2019.
4 2018-2019 अर्थ मन्त्रालयसंग सम्वन्धित सार्वजनिक विवरण (२०७५ श्रावण देखि २०७५ चैत सम्म) [Nepali version]
5 2018-2019 बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५ [Nepali version]
6 2018-2019 कार्य संचालन निर्देशिका २०७५ [Nepali version]
7 2019-2020 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ चैत्र महिना) [Nepali version]
8 2019-2020 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ फागुन महिना) [Nepali version]
9 2018-2019 स्थानीय तहले समपूरक र विशेष अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजना कार्यन्वयन गर्दा अवलम्बन गर्नु पर्ने मार्गदर्शन एवं शर्तहरु [Nepali version]
10 2018-2019 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन [Nepali version]
11 2018-2019 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७५ साउन देखि २०७५ पुस मासान्तसम्म । [Nepali version]
12 2018-2019 Newsletter OCT - DEC 2018
13 2018-2019 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ माघ महिना) [Nepali version]
14 2017-2018 Annual Report 2074-75 [Nepali version]
15 2018-2019 अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको आचारसंहिता २०७५ [Nepali version]
16 2018-2019 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ पुस महिना) [Nepali version]
17 2017-2018 Development Cooperation Report FY 2017-18
18 2017-2018 प्रदेश तथा स्थानीय कर सम्वन्धी अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०७५ [Nepali version]
19 2017-2018 प्रदेश तथा स्थानीय कर सम्वन्धी अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०७५ [Nepali version]
20 2018-2019 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७५ मंसिर महिना) [Nepali version]