Internal Services | Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Notices

S.No Date Title
1 Feb 23, 2020 बजेट रोक्का सम्बन्धि सूचना ।
2 Feb 20, 2020 SAARC Development Fund को Chief Executive Officer पदको विज्ञापन सम्बन्धमा
3 Feb 18, 2020 कर्मचारीहरुको उपस्थिति व्यवस्था सम्बन्धमा ।
4 Feb 14, 2020 नेपाल राजस्व परामर्श विकास समितिको अध्यक्ष र सदस्यको पदपूर्ति सम्वन्धी सूचना
5 Feb 11, 2020 Invitation of Bids for Procurement of Enterprise Relational Database Management System (RDBMS) License with Security Features
6 Feb 06, 2020 पूराना इलेक्ट्रोनिक्स तथा फर्निचर सामान लिलाम बिक्रीसम्बन्धी सूचना
7 Feb 03, 2020 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विकास सहायता परिचालन सम्बनधी मापदण्ड, २०७६
8 Jan 26, 2020 सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धमा ।
9 Jan 24, 2020 पर्वतारोहण सम्पर्क अधिकृत खटाउने सम्बन्धमा
10 Jan 22, 2020 A Seminar on Transmission of Trade Shocks in Asia
11 Jan 20, 2020 Seminar on Economic Policies 2020 तालिम कार्यक्रममा सहभागीता सम्बन्धमा
12 Dec 31, 2019 नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका निमित्त नाम सिफारिस गर्न गठित समितिको सूचना
13 Dec 20, 2019 Procurement of Branded Laptop, Branded Desktop, Printer and Scanner
14 Dec 17, 2019 सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ (दोस्रो संशोधन सहित)
15 Nov 29, 2019 सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा ।
16 Nov 22, 2019 नेपाल धितोपत्र बोर्ड को अध्यक्षको सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
17 Nov 04, 2019 हवाईसेवा आपूर्तिकालागि बोलपत्र आह्वानको सूचना
18 Nov 03, 2019 Call for Concept/Project Ideas for the development of Country Project Pipeline for the Green Climate Fund
19 Oct 17, 2019 वैदेशिक अध्ययन/तालिम सम्बन्धमा ।
20 Sep 26, 2019 समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि,2075