Internal Services | Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Notices

S.No Date Title
1 Jan 22, 2020 A Seminar on Transmission of Trade Shocks in Asia
2 Jan 20, 2020 Seminar on Economic Policies 2020 तालिम कार्यक्रममा सहभागीता सम्बन्धमा
3 Dec 31, 2019 नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका निमित्त नाम सिफारिस गर्न गठित समितिको सूचना
4 Dec 20, 2019 Procurement of Branded Laptop, Branded Desktop, Printer and Scanner
5 Dec 17, 2019 सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ (दोस्रो संशोधन सहित)
6 Nov 29, 2019 सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा ।
7 Nov 22, 2019 नेपाल धितोपत्र बोर्ड को अध्यक्षको सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
8 Nov 04, 2019 हवाईसेवा आपूर्तिकालागि बोलपत्र आह्वानको सूचना
9 Nov 03, 2019 Call for Concept/Project Ideas for the development of Country Project Pipeline for the Green Climate Fund
10 Oct 17, 2019 वैदेशिक अध्ययन/तालिम सम्बन्धमा ।
11 Sep 26, 2019 समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि,2075
12 Sep 26, 2019 विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, 2075
13 Sep 24, 2019 Vacancy Announcement for Director, Economic and Infrastructure Windows, SAARC Development Fund
14 Sep 19, 2019 Japan-IMF Macroeconomic Seminar for Asia (JIMS) 2020
15 Sep 16, 2019 संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले अघि बढेको छ
16 Sep 15, 2019 बोलपत्र आह्ववानको सूचना ( प्याकेज १: मसलन्द ।स्टेशनरी सामान प्याकेज २: प्रिन्टर टोनर सामान आपूर्ति )
17 Sep 02, 2019 JDS Scholarship Programme - for Master's Degree and Doctoral Degree is now open.
18 Aug 27, 2019 सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू, महान्यायाधिवक्ता लगायत अन्य पदाधिकारीहरूको तलबमान वृद्धि सम्बन्धमा ।
19 Aug 05, 2019 Japan Government Scholarship at National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) for Master and Ph.D. Programs मा यस मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूले आवेदन दिनुहुन सूचित गरिन्छ।
20 Jul 23, 2019 सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा । रा.प.द्वितीय /तृतीय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतहरु(Nepal Administrative Staff College)