Internal Services | Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Notices

S.No Date Title
1 Oct 31, 2018 नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशक छनौट तथा सिफारिस समितिको सूचना ।[२०७५।०७।१४]
2 Oct 26, 2018 नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशक छनौट तथा सिफारिस समितिको सूचना ।
3 Sep 23, 2018 नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिका लागि गठित छनौट तथा समितिको पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना
4 Sep 23, 2018 नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
5 Sep 20, 2018 Call for Application for Japan-IMF Macroeconomic Seminar for Asia (JIMS) 2019
6 Sep 04, 2018 निजामती सेवा दिवस, २०७५ मूल समारोह समितिका निर्णयहरू
7 Aug 21, 2018 "National Conference on Peace, Prosperity and Happiness " मा सहभागी सम्बन्धमा ।
8 Aug 20, 2018 सूचना प्रकाशन तथा विज्ञापन सेवा आपूर्तिका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना ।
9 Aug 01, 2018 अर्थ मन्त्रालयसंग सम्वन्धित सार्वजनिक विवरण
10 Jul 11, 2018 सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा ३ दिन भित्र सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा ।(रा.प. द्धितीय श्रेणी वा सो सरह)
11 Jul 11, 2018 सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा ३ दिन भित्र सहभागी मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा ।(रा.प. तृतीय श्रेणी वा सो सरह )
12 Jul 10, 2018 Senior Executive Development Program (SEDP) मा सहभागी मनोनयन सिफारिस गरी पठाउने सम्बन्धमा ।
13 Jul 08, 2018 सुझाव पठाउने सम्बन्धमा ।
14 Jun 21, 2018 Notice of Intent To Award The Contract
15 Jun 20, 2018 ITEC Programme of Government of India
16 Jun 08, 2018 नेपाल राजपत्र, मूल्य अभिवृद्धि कर (बीसौं संशोधन ) नियमावली, २०७५
17 May 31, 2018 Indian Technical & Economic Cooperation (ITEC) /Colombo Plan Scholarship Schemes
18 May 24, 2018 लेख /रचना उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ।
19 May 16, 2018 राष्टिय बीमा संस्थानको प्रशासक छनौट तथा सिफारिस समितिको सूचना ।
20 May 16, 2018 राष्टिय बीमा संस्थानको प्रशासक छनौट तथा सिफारिस समितिको सूचना ।