Internal Services | Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Notices

S.No Date Title
1 Jan 29, 2018 शहीद दिवस,२०७४ भव्य रूपमा मनाउन सहभागिता गराइदिने सम्बन्धमा
2 Jan 14, 2018 प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहको भौगोलिक कोडको कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।
3 Dec 31, 2017 काज जान इच्छुक कर्मचारीले विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।
4 Dec 20, 2017 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (MOF-IT 01/074-75)
5 Dec 15, 2017 Program in Economic and Public Policy, Japan/ Scholarship
6 Nov 22, 2017 राष्ट्रिय बीमा संस्थानको रिक्त प्रशासक पद छनौट सम्बन्धी सूचना
7 Nov 22, 2017 लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
8 Nov 19, 2017 Clarification Notice (IFB No: MOF-IT 01/074-75)
9 Nov 12, 2017 GCF National Accreditation Entity छनाैट सम्बन्धमा
10 Nov 06, 2017 लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
11 Oct 29, 2017 कर्मचारी सञ्चय कोष तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासक पदमा खुला प्रतिश्पर्धात्मक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना
12 Oct 26, 2017 Request for Expression of Interest (EOI) & Terms of References (TORs)
13 Oct 25, 2017 कर्मचारी सञ्चय कोष तथा राष्टिय़ बीमा संस्थानको प्रशासकको छनौट तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि,२०७४
14 Oct 24, 2017 Invitation for Bids
15 Oct 18, 2017 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (MOF/01-074/75,MOF/02-074/75,MOF/03-074/75,MOF/04-074/75)
16 Oct 11, 2017 सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बैयत्तिक विवरण अध्यावधिक गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना
17 Oct 08, 2017 Colombo Plan Secretariat/Korea Scholarship
18 Oct 04, 2017 नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिका लागि छनौट तथा सिफारिस समितिको सूचना
19 Oct 04, 2017 निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिका लागि छनौट तथा सिफारिस समितिको सूचना
20 Oct 03, 2017 मिति २०७४/०६/१० गतेको निर्णयानुसार सरुवा/पदस्थापन भएका शाखा अधिकृतहरुको विवरण