Internal Services | Check Mail | नेपाली | English
Latest News

News

S.No Date Title
1 Aug 04, 2019 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको आ.व. २०७५/७६ को तलबमान ।
2 Aug 04, 2019 नयाँ तलबमान र सुविधा
3 Jul 26, 2019 Agreement with Government of Japan
4 Jul 21, 2019 आर्थिक ऐन २०७६ [नेपाल सरकार अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐेन] प्रमाणीकरण मिति २०७६।०३।३०
5 Jul 14, 2019 Nepal’s Ministry of Finance leads regional consultation in New York ahead of the Senior Level Meeting of the Global Partnership for Effective Development Cooperation
6 Jul 13, 2019 Key Note Speech Delivered by Hon. Minister for Finance, Dr. Yuba Raj Khatiwada on OECD-SEBON International Conference on Financial Consumer Protection and Education in Asia-Pacific
7 Jul 05, 2019 Agreement with Government of the Federal Republic of Germany
8 Jul 03, 2019 प्रेस विज्ञप्ति २०७६।०३।१८ (आर्थिक विधेयक, २०७६ मार्फत अभिवृद्धि कर ऐन,२०५२ को दफा १० मा संशोधन सम्बन्धमा )
9 Jun 19, 2019 Budget Speech 2019-20 [English]
10 Jun 08, 2019 माननीय अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा ज्यूले मिति २०७६ जेष्ठ २५ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डको २७ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा प्रमुख अतिथिज्यूको रुपमा सम्वोधन गर्नु हुँदै ।
11 Jun 06, 2019 विनियोजन विधेयक २०७६
12 Jun 06, 2019 राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक
13 Jun 06, 2019 ऋण तथा जमानत (तेइसौं संशोधन) विधेयक
14 Jun 03, 2019 व्यय अनुमानको विवरण खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत आर्थिक वर्ष २०७६/७७
15 Jun 03, 2019 अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण ७६-७७
16 May 31, 2019 Courtesy call meeting with Ambassador H.E. Mr. Roland Schäfer, Germany.
17 May 30, 2019 Statement of Technical Assistance and Other Assistance FY 2019/20
18 May 30, 2019 अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६
19 May 29, 2019 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७६ (आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को यथार्थ विवरण र आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को फाल्गुनसम्मको विवरण )
20 May 29, 2019 आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्य