Internal Services | Check Mail | नेपाली | English
Latest News

News

S.No Date Title
1 Jul 13, 2019 Key Note Speech Delivered by Hon. Minister for Finance, Dr. Yuba Raj Khatiwada on OECD-SEBON International Conference on Financial Consumer Protection and Education in Asia-Pacific
2 Jul 05, 2019 Agreement with Government of the Federal Republic of Germany
3 Jul 03, 2019 प्रेस विज्ञप्ति २०७६।०३।१८ (आर्थिक विधेयक, २०७६ मार्फत अभिवृद्धि कर ऐन,२०५२ को दफा १० मा संशोधन सम्बन्धमा )
4 Jun 19, 2019 Budget Speech 2019-20 [English]
5 Jun 08, 2019 माननीय अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा ज्यूले मिति २०७६ जेष्ठ २५ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डको २७ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा प्रमुख अतिथिज्यूको रुपमा सम्वोधन गर्नु हुँदै ।
6 Jun 06, 2019 विनियोजन विधेयक २०७६
7 Jun 06, 2019 राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक
8 Jun 06, 2019 ऋण तथा जमानत (तेइसौं संशोधन) विधेयक
9 Jun 03, 2019 व्यय अनुमानको विवरण खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत आर्थिक वर्ष २०७६/७७
10 Jun 03, 2019 अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण ७६-७७
11 May 31, 2019 Courtesy call meeting with Ambassador H.E. Mr. Roland Schäfer, Germany.
12 May 30, 2019 Statement of Technical Assistance and Other Assistance FY 2019/20
13 May 30, 2019 अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६
14 May 29, 2019 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७६ (आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को यथार्थ विवरण र आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को फाल्गुनसम्मको विवरण )
15 May 29, 2019 आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्य
16 May 29, 2019 आर्थिक विधेयक २०७६
17 May 29, 2019 माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा द्वारा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्नु हुँदै ।
18 May 28, 2019 सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा - २०७६
19 May 24, 2019 प्रेस विज्ञप्ति ( २०७६ जेठ १० गते)[माननीय अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाज्यू समक्ष राजस्व परामर्श समितिले सुझाव सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको सम्बन्धमा]
20 May 21, 2019 Courtesy call meeting with Ms. Tomoko Nishimoto, ILO's Assistant Director-General and Regional Director for Asia and Pacific​