Internal Services | Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Press Releases

S.No Press Release Id Date Title
1 1382 Nov 13, 2018 Press Release (13 November 2018) [Annual Meeting of the International Aid Transparency Initiative’s (IATI) Technical Advisory Group (TAG)]
2 1378 Nov 02, 2018 प्रेस विज्ञप्ती (२०७५ कार्तिक १६ गते ) [आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको त्रैमासिक प्रगति समीक्षा ]
3 1366 Oct 25, 2018 Agreement with Government of Japan
4 1362 Oct 14, 2018 प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०६।२८ (विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको बार्षिक बैठक, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि )
5 1360 Oct 13, 2018 Press Release (14 October 2018) [World Bank Group and International Monetary Fund Annual Meetings, Bali, Indonesia]
6 1356 Oct 11, 2018 प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०६।२५ (विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको बार्षिक बैठक )
7 1338 Oct 04, 2018 Press Release (4 October 2018)
8 1332 Sep 28, 2018 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको द्बैमासिक प्रगति समीक्षा, प्रेस विज्ञप्ति (२०७५ अश्विन १२ )
9 1328 Sep 26, 2018 Press Release (26 September 2018)
10 1322 Sep 25, 2018 प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०६।०९ (एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका जीवन तथा निर्जिवन वीमा व्यवसायीरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन )
11 1308 Sep 21, 2018 प्रेस विज्ञप्ति २०७५।०६।०१ (मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय उदघाटन तथा संबोधन)
12 1304 Sep 20, 2018 Press Release (20 September 2018) Nepal Germany Economic Cooperation 2018
13 1282 Sep 18, 2018 Press Release (19 September 2018)
14 1280 Sep 16, 2018 Press Release (16 September 2018)
15 1266 Sep 05, 2018 Agreement Between the Government of Nepal and the Government of Switzerland
16 1256 Aug 28, 2018 Press Release (28 August 2018)
17 1252 Aug 24, 2018 Press Release (24 August 2018)
18 1248 Aug 23, 2018 मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC) ,प्रेस विज्ञप्ती (२०७५ भाद्र ७ )
19 1230 Aug 15, 2018 Press Release (August 15, 2018)
20 1228 Aug 08, 2018 Press Release (August 08, 2018)