आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

सुचनाहरु


नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको तालिम सम्बन्धि सूचना
यससंग साथै संलग्न जोडिएका विवरणहरु
शिर्षक ढाँचा आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
File pdf 0.68 MB डाउनलोड गर्नुहोस्