आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

सुचनाहरु


SAARC Development Fund Vacancy Announcement
यससंग साथै संलग्न जोडिएका विवरणहरु
शिर्षक ढाँचा आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
Note Verbal pdf 0.21 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
Position: Director, Social Window/ Administration & Finance pdf 0.41 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
Application Form for Professional Staff/ GSS I docx 0.51 MB डाउनलोड गर्नुहोस्