आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

सुचनाहरु


Senior Executive Development Program (SEDP) मा सहभागी मनोनयन सिफारिस गरी पठाउने सम्बन्धमा ।
यससंग साथै संलग्न जोडिएका विवरणहरु
शिर्षक ढाँचा आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
pdf 1.8 MB डाउनलोड गर्नुहोस्