आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

प्रेस विज्ञप्ति


Government of Nepal Nepal and World Bank Sign Two Agreements to Enhance Connectivity and Human CapitalGovernment of Nepal Nepal and World Bank Sign Two Agreements to Enhance Connectivity and Human Capital

Government of Nepal Nepal and World Bank Sign Two Agreements to Enhance Connectivity and Human Capital


यससंग साथै संलग्न जोडिएका विवरणहरु
शिर्षक ढाँचा आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
Presse release(14th November 2018) pdf 0.3 MB डाउनलोड गर्नुहोस्