आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

प्रेस विज्ञप्ति


Parliamentarians from Japan met Hon. Finance Minister Dr. Yuba Raj Khatiwada to discuss Official Development Assistance (ODA) of Japan.Parliamentarians from Japan met Hon. Finance Minister Dr. Yuba Raj Khatiwada to discuss Official Development Assistance (ODA) of Japan.

Parliamentarians from Japan met Hon. Finance Minister Dr. Yuba Raj Khatiwada to discuss Official Development Assistance (ODA) of Japan.


यससंग साथै संलग्न जोडिएका विवरणहरु
शिर्षक ढाँचा आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
pdf 0.4 MB डाउनलोड गर्नुहोस्