आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English
ताजा समाचार

प्रेस विज्ञप्ति


Fifth Annual Meeting of the Board of Governors of the Asian Infrastructure Investment BankFifth Annual Meeting of the Board of Governors of the Asian Infrastructure Investment Bank

Fifth Annual Meeting of the Board of Governors of the Asian Infrastructure Investment Bank
 


यससंग साथै संलग्न जोडिएका विवरणहरु
शिर्षक ढाँचा आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
Press Release pdf 0.06 MB डाउनलोड गर्नुहोस्