आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०२०-२०२१ सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
२०२०-२०२१ व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७
२०२०-२०२१ सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका दुई वर्ष छ महिनाको अवधिमा अर्थ मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका प्रमुख कार्यहरु तथा उपलब्धिहरू​
२०२०-२०२१ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन।
२०२०-२०२१ नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७।०३।२९ को खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्ने सम्बन्धी निर्णय ।
२०२०-२०२१ विनियोजन विधेयक, २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
२०१९-२०२० हेजिङ्ग सम्बन्धी नियमावली, २०७५ (संशोधन सहित)
२०२०-२०२१ असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६
२०१९-२०२० सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका दुई वर्षको अवधिमा अर्थ मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका प्रमुख कार्यहरु तथा उपलब्धिहरू
१० २०१९-२०२० बजेट रोक्का सम्बन्धि सूचना ।
११ २०१९-२०२० नवप्रवर्तन शुरुवाती पूँजी अनुदान कार्यविधि, २०७६
१२ २०१९-२०२० नवप्रवर्तन शुरुवाती पूँजी अनुदान कार्यविधि, २०७६
१३ २०१९-२०२० प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विकास सहायता परिचालन सम्बनधी मापदण्ड, २०७६
१४ २०१९-२०२० नयाँ तलबमान र सुविधा
१५ २०१९-२०२० प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको आ.व. २०७५/७६ को तलबमान ।
१६ २०१८-२०१९ विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथामिकता
१७ २०१८-२०१९ बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५
१८ २०१८-२०१९ कार्य संचालन निर्देशिका २०७५
१९ २०१८-२०१९ अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको आचारसंहिता २०७५
२० २०१७-२०१८ प्रदेश तथा स्थानीय कर सम्वन्धी अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०७५