Nepal Flag
मेल जाँच | नेपाली| English

योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा

परिचय

To enhance good practice of performance and standard through quality control and productivity through effective and efficient utilization of resources and enhance domestic revenue base.

घटनाक्रम

सबै हेर्न
नेपाल राजस्व परामर्श समिति गैर कर राजस्व उप-समितिको सूचना

नेपाल राजस्व परामर्श समिति गैर कर राजस्व उप-समितिको सूचना

Read More
प्रेस विज्ञप्ति (२०७७ मंसिर १९ गते) - [आ.व. २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC) को बैठक सम्पन्न ]

प्रेस विज्ञप्ति (२०७७ मंसिर १९ गते) - [आ.व. २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (MDAC) को बैठक सम्पन्न ]

Read More