आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English
ताजा समाचार

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०२०-२०२१ अर्थ बुलेटिन, पौष अङ्क (२०७७)
२०२०-२०२१ Newsletter AUG - NOV 2020 [English version]
२०२०-२०२१ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) को प्रयोजनार्थ अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७७ (कार्तिक देखि पौष मसान्तसम्म)
२०२०-२०२१ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७
२०२०-२०२१ Foreign Aid Commitments Fiscal Year 2077/078 [English version]
२०१९-२०२० Foreign Aid Commitments Fiscal Year 2076/2077 [English version]
२०२०-२०२१ अर्थ बुलेटिन, मंसिर अङ्क (२०७७)
२०२०-२०२१ December 30, 2020: Agreement between Government of Nepal and Asian Development Bank [English version]
२०२०-२०२१ December 22, 2020: Agreement between Government of Nepal and Asian Development Bank [English version]
१० २०२०-२०२१ December 22, 2020: Agreement between Government of Nepal and World Bank [English version]
११ २०२०-२०२१ अर्थ बुलेटिन, कार्तिक अङ्क (२०७७)
१२ २०२०-२०२१ नवप्रवर्तन सुरुवाती पूँजी कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७
१३ २०२०-२०२१ आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
१४ २०२०-२०२१ कर्जा सुरक्षण दोश्रो संशोधन नियमावली, २०७७
१५ २०२०-२०२१ सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
१६ २०२०-२०२१ सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ बारेमा जानकारी
१७ २०२०-२०२१ व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७
१८ २०२०-२०२१ सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
१९ २०२०-२०२१ अर्थ बुलेटिन, असोज अङ्क (२०७७)
२० २०२०-२०२१ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) को प्रयोजनार्थ अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७७ (श्रावण देखि असोज मासान्तसम्म)